1. Sınıf Hayat Bilgisi Okulumuzda Hayat Testi 2

Süre:

Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarındandır?


A
Ödevleri zamanında yapmak.
B
Söz alarak konuşmak
C
Kantinde sıraya girmek

Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı kötü yönde etkiler?


A
Yerlere atılan çöpler
B
Havalandırılmış sınıflar
C
Temiz lavabolar

A
B
C

A
B
C

1. Trafik ışıkları 2. Yaya geçidi 3. Üst geçit

Karşıdan karşıya geçerken yukarıdakilerden hangilerini kullanmalıyız?


A
1 - 2
B
2 - 3
C
1 - 2 - 3

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?


A
Kaldırımın sağından yürümek.
B
Sokakta tanımadığımız kişilerden hediye almak.
C
Taşıtlarda emniyet kemerini takmak.
blank
A
B
C

Aşağıdaki davranışlardan hangisi can güvenliğimizle ilgilidir?


A
Pencereden sarkmak
B
Çöpleri yere atmak
C
Derse geç girmek

Aşağıdaki davranışlardan hangisi düşme ve yaralanmalara neden olur?


A
Kantinde sıraya girmek.
B
Bahçede hızla koşmak.
C
Merdivenin sağ tarafından çıkmak.
blank
A
B
C