1.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat Testi

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Suda yaşayan canlı aşağıdakilerden hangisidir?


A
tavşan
B
zürafa
C
balık

“Hayvanlardan çeşitli besinler elde ederiz.”

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
Tavuk - yumurta
B
Arı - et
C
İnek - süt

Aşağıda hayvanların ne ile beslendiği verilmiştir. Hangisi yanlıştır?


A
Aslan - et
B
Koyun - ot
C
Geyik - et
blank
A
B
C