Paralarımız Testi

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Arda’nın 7 TL’si vardı. Ba-bası 5 TL, annesi 3 TL ver-di. Arda’nın kaç TL’si oldu?


A
13
B
14
C
15

Emine’nin 3 tane 5 TL’si var. Emine’nin kaç TL’si var?


A
10
B
15
C
20

Şule’nin 1 tane 5 TL’si, 2 tane 10 TL’si var. Şule’nin kaç TL’si var?


A
25
B
35
C
40
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C