2. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi 3

Süre:

3 onluk 7 birlik

Yukarıda onluk ve birlikleri verilmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A
10
B
37
C
73

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C

57 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?


A
7
B
5
C
50
blank
A
B
C
blank
A
B
C

35’ten başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayarken 4. sırada söylediğimiz sayı kaçtır? (35 dahil)


A
20
B
25
C
15
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?


A
98 - 42 - 51 - 63
B
18 - 71 - 17 - 47
C
98 - 96 - 84 - 73
blank
A
B
C

Hangi seçenekteki sayıların hepsi 50’ye yuvarlanır?


A
47, 55, 51
B
46, 54, 55
C
48, 51, 53

77 sayısının en yakın onluğu aşağıdakilerden hangisidir?


A
70
B
80
C
90