2. Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri Testi

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Günde 6 litre süt veren bir inek 4 günde kaç litre süt verir?


A
8
B
10
C
24
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Bir kümeste tavukların ayak sayıları toplamı 14’tür. Bu kümeste kaç tavuk vardır?


A
3
B
5
C
7

Bir sınıfta 26 öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı 5’in iki katından 3 fazla ise sınıfta kaç kız öğrenci vardır?


A
13
B
10
C
8
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C