2. Sınıf Matematik Genel Değerlendirme Sınavı

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
18 metre kurdelenin önce 5
metresini, kullandık. Sonra
kalan kumaşın 7 metresini kul-
landık. Kaç metre kumaş kaldı?

A
13
B
6
C
3