2. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Sınavı 1

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Aşağıdaki kelime ikililerinin hangisinde zıt anlamlılık yoktur?


A
Uzun - kısa
B
Zayıf - şişman
C
Ak - al

“Kırmızı” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?


A
Yeni kıyafeti sarı renkti.
B
Yanakları al al olmuştu.
C
Rengârenk çiçekleri vardı.

“Rengârenk papuç vardı.” cümlesinde altı çizili sözcük yerine hangisini yazarsak cümlenin anlam değişmez?


A
Elbise
B
Oyuncak
C
Ayakkabı
blank
A
B
C

Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisinde zıt anlamlılık ilişkisi vardır?


A
Hayat - Neşe
B
Vakit - Saat
C
Özgür - Tutsak
blank
A
B
C

Misafirlere ikramlarda bulunduk.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcüğü getirirsek anlam değişmez?


A
İnsan
B
Konuk
C
Millet
blank
A
B
C