2. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

Süre:

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Cümleler büyük harfle başlar.
B
Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta( . ) konur.
C
Cümledeki tüm harfler büyük yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konulmalıdır?


A
Bugün çok yoruldum( )
B
Hangisi senin( )
C
Kaç kişi gelecek( )

A
B
C

A
B
C

Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır?


A
Ev’imizi çok seviyorum.
B
Ankara’ya yarın gidiyoruz.
C
Hasan’dan defteri istedim.

Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için hangi noktalama işareti kullanılır?


A
Virgül ( , )
B
Kısa çizgi ( - )
C
Soru işareti ( ? )

“Sude ( ) Merve ( ) Mert ve Halil bizimle gelecek mi( )” Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?


A
(,) (,) (?)
B
(,) (,) (.)
C
(.) (.) (?)
blank
A
B
C

“Nokta ( . ) aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanılamaz?


A
Tamamlanan cümlelerin sonunda
B
Eş görevli kelimeleri ayırmada
C
Gün, ay, yıl arasında
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C