2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler

Süre:

A
B
C

A
B
C

“Sınav sorularını hızlı cevapladı.” cümlesinde hangi sözcüğün zıt anlamlısı yoktur?


A
Hızlı
B
Soru
C
Sınav

Hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?


A
Aşağı - yukarı
B
Yalan - yanlış
C
Eş - dost

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?


A
Havalar soğumaya başladı.
B
Ellerini temizlemeyi unutmamalısın.
C
Uzak yakın demeden her yeri gezmek istiyorum.
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?


A
Bu yaz çok sıcak gibi.
B
Tok olan açın hâlinden anlamaz.
C
Kedi, fareyi kuyruğundan yakaladı.

“Aslan yavaş bir şekilde avına doğru hareket etti.”

Cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?


A
Usul
B
Hızlı
C
Hafif
blank
A
B
C

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yaşlı” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?


A
Kumsalda duranlara “gençler,” diye seslendi.
B
İhtiyar adam denizi izliyordu.
C
Buyur dede, bir şey mi istedin, diye sordular.
blank
A
B
C