2020 LGS Din Kültürü Çıkmış Soruları Çöz

Süre:

Halil Bey hacca gitmeyi çok istiyordu. Gerekli birikimini yaptı, tüm hazırlıklarını tamamladı ve hac başvurusunda bulundu. Bir aksilik çıkmadan hac görevini yerine getirebilmek için dua etti. Nihayet hac zamanı yaklaştı. Fakat elinde olmayan sağlık sorunları onun hacca gitmesine engel oldu. Halil Bey bu duruma çok üzülmesine rağmen bunda da bir hayır olduğunu düşünerek umutlarını bir sonraki yıla sakladı.

Bu metinden hareketle Halil Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A
İbadet etmeye önem vermektedir.
B
Gücünün sınırlarının bilincindedir.
C
Tevekkül sahibi bir insandır.
D
Hatalarını kadere yüklemektedir

“Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir...”

(Bakara suresi, 261. ayet)

Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A
Yapılan iyilikler fazlasıyla karşılık bulacaktır.
B
İnsan maddi ve manevi yönden başkalarına ihtiyaç duyar.
C
Yardımlar, insanlar incitilmeden yapılmalıdır.
D
Yardımlaşma insan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlar.

Enes b. Malik, Hz. Muhammed’i (sav.) şu şekilde anlatmıştır: “Resulullah bütün ashabı ile yakından ilgilenirdi. O’nun yanında herkes kendini kıymetli hissederdi. Hediyeleşmeyi severdi. Hasta olanları ziyaret ederdi. Çocuklar ile oynardı. Kimsenin sözünü kesmez, konuşanın sözü bitmeden başını o kişiden çevirmezdi.”

Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?


A
Bilgiye önem vermesine
B
İnsanlara değer vermesine
C
Güvenilir bir insan olmasına
D
Sabırlı ve cesaretli olmasına

Bir din görevlisi, kötü alışkanlıkları bulunan çevresindeki gençlerle ilgilenerek onların bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmuştur. Bağımlılık düzeyi yüksek olanları tedaviye yönlendirmiştir. Okulu bırakmış olanlardan bazılarının ise eğitim hayatına dönmelerini sağlamıştır. Aileleriyle problem yaşayan gençlerin velileri ile iletişime geçerek bu süreçte çocuklarına destek olmalarını istemiştir. Ayrıca gençleri sosyal aktivitelere yönlendirerek topluma kazandırılmalarında etkili olmuştur.

Din görevlisinin bu davranışı, aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajına örnek oluşturmaktadır?


A
Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakmamıştır.
B
Ana babanın çocuklara olan vazifeleri onlara yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve helâl yiyecekler temin etmeleridir.
C
Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin.
D
Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, akrabaları ile ilişkisini sürdürsün.

I. İbadetin nasıl yapılacağı

II. Nesnelerin sertliği veya yumuşaklığı

III. Ahiret hayatının nasıl olacağı

IV. Bütünün parçasından büyük olduğu

Bu bilgilerden hangilerine sadece vahiy yoluyla ulaşılabilir?


A
I ve III.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
II ve IV.

Haccın farzlarından biri de iki parça kumaştan oluşan ve hacıların örtündükleri ihramdır. Anladığım kadarıyla her insanın kökeninin aynı olduğu gerçeğinin hatırlanması ve herkesin eşit olduğunun zihinde tutulması için giyiliyor. Belki de böylece insanlığın eşitlik konusundaki ulaşılmaz düşü gerçekleşiyor. Bana göre bu, ihramın en önemli anlamıdır.

Bu metinde ihramın hangi yönü vurgulanmaktadır?


A
İnsanlara sabrı öğretmesi
B
İnsanları hayra yönlendirmesi
C
Allah’a teslimiyetin bir sembolü olması
D
Ayrıştırıcı durumları ortadan kaldırması

Din, insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. İnsanın yeme, içme, dinlenme, eğlenme gibi bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçları da vardır. İnsan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?


A
Din, evrensel midir?
B
Dinin emirleri nelerdir?
C
Din, insan için bir ihtiyaç mıdır?
D
Dinin tarihî bir olgu olduğunun delilleri nelerdir?

Geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan ve Rus olduğu tahmin edilen felçli gence, Gülsüm Kabadayı adlı bir vatandaş sahip çıktı. Bu sahipsiz gencin ölümüne kadar geçen yaklaşık on yıllık sürede bakımını üstlendi. Gülsüm Kabadayı, çıktığı bir televizyon programında Rus muhabirin: “Bu gencin bakımı için gerekli gücü nereden alıyorsunuz?” sorusuna: “Allah’ımdan, devletimden, doktorlarımdan ve tüm Türk annelerinden.” diyerek cevap verdi.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?


A
Yardımlaşma, fedakârlık içeren bir davranıştır.
B
Allah inancı, iyilik duygusunu güçlendirir.
C
İyilik yapmak için zengin olmak gerekir.
D
İnsanlar başkalarının yardımına ihtiyaç duyar

• “... İnsanlardan kimi var ki bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur.”

(Lokman suresi, 20. ayet)

• “... Onların içinde bir de ümmiler var ki Kitab’ı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.”

(Bakara suresi, 78. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen davranışlardan değildir?


A
Bilgi sahibi olmadan hüküm vermek
B
Allah hakkında bilgisizce konuşmak
C
Delile dayanmadan bir düşünceyi ileri sürmek
D
Kendi fikirlerini önemsiz görmek

Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.

Bu hadiste öfke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
Kontrol altına alınması gerektiği
B
İnsanın doğasında olduğu
C
İlişkileri olumsuz etkilediği
D
Sağlığa zarar verdiği