2020 LGS Fen Bilimleri Çıkmış Soruları Çöz

Süre:

Bir öğretmen, öğrencilerinden şekillerini kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor.

Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur?

(Zincirler üzerindeki şekiller nükleotitleri göstermektedir.)


A
B
C
D

Bir hayvanda;

• yaraların iyileşmesi,

• embriyonun gelişmesi

olaylarının gerçekleşmesi sırasında aşağıdaki hücre bölünmesi evrelerinden hangisi görülmez?

blank
A
B
C
D

Uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkilerini incelemek için deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada oluşum süreçleri şemada verilen tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin özellikleri karşılaştırılarak incelenmiştir.

blank

Araştırma grubu yaptıkları inceleme sonunda, uzaydaki çevresel faktörlerin etkileri üzerine güçlü bilimsel sonuçlar elde etmek için tek yumurta ikizlerini tercih etmiştir. Araştırma öncesi bu ikizlerin tüm tıbbi testleri yapılmış, her ikisinin de sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. İkizlerden biri Dünya’da kalırken diğeri 340 gün uzayda Dünya yörüngesinde kalmıştır. Araştırma sonunda, ikizlerin kan testleri ve DNA analizleri incelenmiştir.

Bu araştırmada bilim insanlarının deney için çift yumurta ikizleri yerine tek yumurta ikizlerini tercih etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Aynı anne babanın çocukları olmaları
B
Hücre çekirdeklerindeki genetik yapının aynı olması
C
Cinsiyetlerinin ve yaşlarının aynı olması
D
Kromozom sayılarının aynı olması

Klorofil taşıyan K canlısı ile ilgili şu hipotez öne sürülmüştür:

Hipotez: K canlısı bulunduğu ortama oksijen verir.

Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak amacıyla yapılacak bir deneyde mumun yanma süresi ölçülecektir.

blank

Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak için şekildeki düzeneğin yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
Bu düzenek kesinlikle yeterlidir çünkü mum vardır.
B
Bu düzenek kesinlikle yeterlidir çünkü K canlısı vardır.
C
Yeterli değildir çünkü bu düzeneğin yanında, K canlısının olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzeneğin de bulunması gerekir.
D
Yeterli değildir çünkü bu düzeneğin yanında, mumun olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzeneğin de olması gerekir.
Uzmanlar, deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında kalacağını ileri sürmektedir. blank

Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir?


A
Ormanların miktarı artırılarak karbondioksit dengesinin sağlanması
B
Buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması
C
Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların kullanımının azaltılması
D
Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması

Bilim insanları, taşıma sırasında dökülen petrolün toprakta oluşturduğu kirliliğin K ve L bitkileri kullanılarak azaltılabileceğini göstermek amacıyla bir proje başlatıyorlar. Bilim insanları, dökülen petrolü bitkiler kullanarak ortamdan uzaklaştırmayı başarırsa bu bitkilerin genlerini daha hızlı büyüyen bitkilere aktaracaklar. Elde ettikleri genetiği değiştirilmiş bu bitkileri de petrolü topraktan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırmak için kullanacaklar.

Bu proje kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor.

• Altı adet özdeş toprak alan seçilip bunlardan iki grup oluşturuluyor.

• Petrol birinci gruptaki üç özdeş toprak alana birer birim, ikinci gruptaki üç özdeş toprak alana da üçer birim karıştırılıyor.

blank

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?


A
K ve L bitkileri, petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında hiç etkili olmadığı için daha hızlı büyüyen bitkiler seçilmelidir.
B
K bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur.
C
L bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur.
D
L bitkisi çok hızlı büyüdüğü için petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında K bitkisinden daha etkili olmuştur.

Ahmet, çarşıda bir dükkân önündeki görevlinin şekildeki gibi K kolunu çevirdiğinde perdenin, P çubuğuna sarılarak yukarı hareket ettiğini görüyor.

• Görevli 2r uzunluğundaki K kolunu çevirdiğinde L çubuğu dönmektedir.

• L çubuğu döndüğünde r yarıçaplı M dişlisini döndürmektedir.

• M dişlisi kendisiyle özdeş olan N dişlisini döndürmektedir.

• N dişlisi döndüğünde P çubuğunu da döndürerek perdenin aşağıya veya yukarıya doğru hareket etmesini sağlamaktadır.

blank

Basit makinelerin bulunduğu bu sistemde,

I. K - L

II. L - M

III. M - N

IV. N - P

kısımlarından hangileri kuvvet kazancı sağlar?


A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
II ve III.
D
I ve IV.

Özdeş kutular, özdeş sabit makaralar ve ipler kullanılarak şekildeki gibi K, L ve M sistemleri ile depolara çıkarılmaktadır.

blank

Bu sistemlerde kutular depolara aynı şekilde çekilerek çıkarılırken;

I. Uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı,

II. Uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı

durumlarının araştırılması için hangi sistemler kullanılmalıdır? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)

blank
A
B
C
D

Şekilde kartonun arkasına yerleştirilmiş bir mercekte kırılan ışık ışınlarının izlediği yol modellenmiştir.

blank

Aşağıda verilen durumların hangisinde şekildeki gibi bir mercek bulunmaktadır?

blank
A
B
C
D

Ayşe, odada çalmakta olan radyonun sesini açtığında odanın tavanında asılı olan balonun titreşmeye başladığını fark ediyor.

Ayşe bu olayı,

I. Ses dalgaları enerji taşır.

II. Sesin sürati yayıldığı ortama göre değişir.

III. Ses enerjisi başka bir enerji türüne dönüşebilir.

yargılarından hangileri ile açıklar?


A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III
Güneşli ve rüzgârsız bir günde Mehmet şekildeki gibi, kaydıraktan kayıyor. Mehmet, kaydıktan sonra annesinin eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri oluşmuştur. blank

Mehmet annesinin eline dokunmadan önce;

I. toprak zeminde bulunan tamamı demirden yapılmış salıncağın zincirlerinden tutarak sallanma,

II. oturarak elleriyle yerdeki toprakla oynama,

III. kaydıraktan çabucak tekrar kayma

eylemlerinden hangilerini yapsaydı annesinin eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri oluşmazdı?


A
Yalnız III.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.

İş yerlerinde kullanılan hava temizleme araçlarının iç yapısı ve çalışma prensibi şekildeki gibidir.

blank

Bu aracın yer aldığı ortamda, araçtan çıkan havanın içinde pozitif yüklü parçaların fazla sayıda yer aldığı belirleniyor.

Bu durumda araçta yer alan hangi filtre yeterince çalışmamıştır?


A
1. filtre
B
2. filtre
C
3. filtre
D
4. filtre

Başlangıçta nötr olan bir elektroskoba K, L ve M iletken küreleri sırasıyla dokundurulup şu değişimler gözleniyor:

• K küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları açılıyor.

• L küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları kapanıp sonra tekrar açılıyor.

• M küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.

Bir öğrenci, gözlemlenen değişikliklerin gerçekleşmesi için kürelerin elektroskoba dokundurulmadan önceki yüklerini aşağıdaki gibi gösteriyor.

blank

Bu öğrenci K, L ve M kürelerinden hangilerinin yük durumunu doğru göstermiş olabilir?


A
Yalnız K
B
Yalnız M
C
K ve L
D
K, L ve M

Ülkemizdeki üç ayrı ilde gerçekleşen depremlerle ilgili bilgiler harita üzerinde verilmiştir.

blank

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
Fay hattı üzerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski yüksektir.
B
Aynı fay hattı üzerinde depremlerin oluş sırası batıdan doğuya doğrudur.
C
Kocaeli depremi; Erzincan depreminin artçı, Van depreminin öncü depremidir.
D
Batı Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları aktif olmadığından bu bölgelerde deprem olma riski yoktur.

Bir araştırmacı, suyu kaynatmak için;

• ısıya dayanıklı,

• ısıyı iyi ileten,

• şekil verilebilen,

• kırılgan olmayan

bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor.

blank

Buna göre araştırmacı, bir kısmı verilmiş periyodik tablodaki numaralı kısımlarda yer alan elementlerden hangisini kullanabilir?


A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.

Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur veya var olan bağlar kırılır.

Buna göre, aşağıda verilen modellerden hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez?

blank  
A
B
C
D

Bir deney yapılarak asit yağmurunun bitkiler üzerindeki etkisi gözlenmek isteniyor.

blank

Bu deneyde şekildeki bitki ve malzemelerden uygun olanlar seçilerek iki düzenek hazırlanıyor. Seçilen sıvılar bitkilere sulama kabıyla yağmur gibi üstten verilerek gözlem sonuçları karşılaştırılıyor.

Buna göre, düzeneklerde aşağıdakilerin hangisinde verilen bitki ve malzemeler kullanılmıştır?


A
L bitkisi ve özdeş K bitkileri, çamaşır suyu, eş değer miktarda H2SO4 ve NaOH’ten oluşan karışım, cam fanus
B
K bitkisi, M bitkisi, NaOH çözeltisi, saf su
C
Özdeş K bitkileri, H2SO4 çözeltisi, saf su
D
L bitkisi, M bitkisi, eş değer miktarda H2SO4 ve NaOH’ten oluşan karışım, termometre, cam fanus

Sıcaklıkları 10 °C olan demir K parçası ile kütlesi K’den fazla olan demir L parçası 100 °C’taki saf suyun içerisine şekildeki gibi bırakılıp son sıcaklıkları eşit olana kadar bekletiliyor.

blank  
A
B
C
D

Saf M sıvısı ile saf N katısına ait bilgiler verilmiştir

blank

İçinde M sıvısı olan bir kaba bu sıvıda çözünmeyen N katısı bırakılıyor. Isı alışverişi tamamlandıktan sonra son sıcaklıkları 20 °C oluyor. Bu olay sırasında M ve N maddeleri arasındaki sıcaklık değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

(Isı alışverişinin sadece M ve N maddeleri arasında olduğu düşünülecektir.)

blank  
A
B
C
D

Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar, ilkeler ile eşleştirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi eşleştirildiği ilke ile açıklanamaz?

blank
A
B
C
D