2021 LGS Din Kültürü Çıkmış Soruları Çöz

Süre:

“Mallarını Allah’ın rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların durumu tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürünü iki misli veren bir bahçe gibidir...”
(Bakara suresi, 265. ayet)

“Kim gönül hoşluğu ile helalinden bir sadaka verirse bu sadaka bir hurma bile olsa Allah katında büyüyüp çoğalır, sonunda dağ gibi olur.”
(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadisten ulaşılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sadaka verilecek malın Allah’ın rızasına uygun şekilde kazanılması gerekir.
B
Allah, samimiyetle verilen sadakanın karşılığını fazlasıyla verir.
C
Sadaka ibadeti farklı şekillerde yerine getirilebilir.
D
Kişinin, sadakasını kendi imkânları ölçüsünde vermesi beklenir.

İnsanın cinsiyeti, fiziki şekli ve ten rengi Allah’ın iradesinin bir sonucu olup insanın iradesine bağlı değildir. Ancak söz ve davranışlar insanın iradesinin bir sonucudur ve insan bunlardan hesaba çekilecektir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik, akıl ve iradedir.
B
İnsan, evrensel yasalara uyarak kâinatın düzenini koruyabilir.
C
İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında doğrudan bir ilişki vardır.
D
İnsan hem maddi hem de manevi yönü olan bir varlıktır.

Bir aile ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amacıyla erzak kolileri hazırladı. Kolilerin dağıtımı esnasında çekilen videoları da sosyal medyada paylaştı. Yardımalan ihtiyaç sahibi kişilerden biri kendi görüntüsünün paylaşılmış olmasından dolayı mahcubiyet hissedip üzüldü.

Bu mahcubiyetin oluşması, aşağıdaki ayetlerden hangisinin dikkate alınmadığını göstermektedir?


A
“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. İçinize sinerek almayacağınız şeyleri hayır olarak vermeye kalkışmayın...” (Bakara suresi, 267. ayet)
B
“... Sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın bir kısmına da kefaret olur...” (Bakara suresi, 271. ayet)
C
''Sadakalar, kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir...” (Bakara suresi, 273. ayet)
D
“Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara suresi, 280. ayet)

İslam Dinine Göre Türbelere

Kurban adanmaz!

Bez, çaput bağlanmaz!

Taş, para yapıştırılmaz!

El, yüz sürülmez!

Eğilerek girilmez!

Bu uyarıların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Dine zarar verecek davranışlardan insanları uzak tutmak
B
Ziyaret mekânlarının bakım ve düzenini sağlamak
C
Dinin, maddi menfaat aracı olarak kullanılmasına engel olmak
D
Sağlık ve temizlik kurallarına dikkat çekmek

Hz. Ayşe bir kadının kendisine gönderdiği hediyeyi kabul etmemişti. Bu durumu öğrenen Hz. Muhammed (sav) bunun sebebini sordu. Hz. Ayşe “Gönderen ihtiyaç sahibi biriydi.” diye cevap verdi. Hz. Muhammed (sav) “Sen hediyeyi kabul et ama sonra daha değerli bir hediye ile karşılık vererek ona yardımda bulun.” buyurdu.

Bu metinden Hz. Muhammed (sav) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
İnce düşünceli davranmıştır.
B
İnsanların sıkıntılarını önemsemiştir.
C
İyiye ve güzele yönlendirmiştir.
D
Rızkın, emek harcanarak kazanılmasını istemiştir.

Ben işimi çok seven bir öğretmenim. Çocukken ileride öğretmen olup olamayacağımı merak eder ve “Keşke bunu bilebilsem.” derdim. Böylece çalışıp çabalamama gerek kalmayacağını düşünürdüm. Fakat gözden kaçırdığım nokta şuydu: Ben çabalamasaydım, emek vermeseydim, Allah’ın bana verdiği yetenekleri keşfedip kullanmasaydım bugün nasıl öğretmen olabilirdim? Anladım ki - - - -

Bu metindeki anlam akışına göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
Allah’tan gelen her şeye sabretmek gerekir.
B
rızık belirlidir, insana düşense onu helal şekilde kazanmaktır.
C
geleceğini, insanın kendi tercih ve çabaları belirler.
D
insan, geçmişinden ders çıkararak geleceğini yönlendirir.

Bir sahabe Hz. Muhammed’e (sav) “Kalbim katılaştı; üzülemiyorum, ağlayamıyorum.” der. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav) de “Yetimin sofrasına otur, muhtaçların yanında ol, onların ihtiyaçlarını gider. Kalbinde yumuşama göreceksin.” buyurur.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A
İyilik, yapana da fayda sağlar.
B
İnsanın en güzel özelliklerinden biri sabırdır.
C
Kişinin, ailesine karşı sorumlulukları vardır.
D
İyiliğe daha güzeli ile karşılık verilmelidir.

Bir kişi Hz. Muhammed’e (sav) gelerek kendilerine namaz kıldıran kişinin namazı çok uzun tutması sebebiyle cemaatle namaz kılmaktan uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav), “Biriniz namaz kıldırdığında gereğinden fazla uzatmasın. Çünkü cemaatin içinde zayıf, yaşlı, acil işi  olanlar bulunabilir. Kendi başınıza namaz kıldığınızda ise dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz.” diyerek Müslümanları uyardı.

Bu metinden Hz. Muhammed (sav) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Toplumun sorunları ile yakından ilgilenmiştir.
B
Kişisel tercihlerin topluma dayatılmasını engellemek istemiştir.
C
Yanlış tutumları, kişileri hedef göstermeden düzeltmeye çalışmıştır.
D
Hasta ve yaşlıların namazlarını evde kılmalarına izin vermiştir.

İslam dininde “zarûrât-ı hamse” denilen beş temel ilke vardır. Bunlar can, mal, akıl, nesil ve dinin korunmasıdır. İslam’da bütün dinî hükümler bu ilkeleri korumaya yöneliktir. Eğer bu ilkeler yitirilirse hayatın düzeni yok olur, kötülükler topluma yayılır. Bu huzursuzluk ve kargaşa hem dünya hem de ahiret  mutluluğunun kaybedilmesi ile sonuçlanır.

Buna göre zarûrât-ı hamsenin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Yaşam hakkını garanti altına almak
B
İnsanın huzur ve güvenliğini temin etmek
C
Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek
D
İnsanı batıl inanç ve düşüncelerden korumak

Hz. Yusuf’un kıssasının yer aldığı Yûsuf suresi, Kureyşlilerin Hz. Muhammed’i (sav) öldürmeyi, sürgün etmeyi veya hapsetmeyi planladığı bir dönemde indirilmiştir. Buna dikkat çeken bazı âlimler bu surenin, Hz. Muhammed (sav) ve ona inananlar için bir müjde ve teselli barındırdığını ifade etmiştir.

Bu metinde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
Yaşadıkları, kendinden sonrakiler için umut olmuştur.
B
Aldığı tedbirlerle halkını refaha kavuşturmuştur.
C
Hoşgörü ve merhametiyle ailesinin birliğini sağlamıştır.
D
Olayları doğru yorumlamasıyla ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuştur.