3. Sınıf Fen Bilimleri Canlılar Dünyasına Yolculuk

Süre:

A
B
C

A
B
C

“Canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan yaşam koşullarının bulunduğu yere ............. denir.” Yukarıda verilen tanımda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
orman
B
yaşam alanı
C
barınak
blank
A
B
C

Aşağıdaki canlılardan hangisi hem karada hem de suda yaşar?


A
Kedi
B
Balık
C
Kurbağa

I. Canlı bir varlıktır. II. Yer değiştiremez. III. Yaşam alanı çöldür.

Yukarıda, hakkında bilgi verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?


A
Kaktüs
B
Deve
C
Kum
blank
A
B
C

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevredir?


A
Alışveriş merkezi
B
Okul
C
Orman
blank
A
B
C

Kutuplarda yaşayabilen canlıların özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Soğuktan korunmak için kürkleri vardır.
B
Soğuktan korunmak için güneşlenirler.
C
Vücutlarını soğuktan koruyan yağ katmanı kaplamıştır.

I. Çöpleri geri dönüşüm için ayrıştırmalıyız. II. Doğayı kirleten ambalajlar yerine geri dönüşümlü ambalaj kullanmalıyız. III. Ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız.

Doğal yaşamı koruma ile ilgili maddelerden hangileri doğrudur?


A
I, II
B
II, III
C
I, II, III