3. Sınıf Fen Bilimleri Çevremizdeki Işık ve Sesler

Süre:

A
B
C

Aşağıdakilerden hangisi “ses şiddeti ve işitme” arasındaki ilişkiye örnektir?


A
Berna’nın arkası dönük olduğu hâlde arkadaşının söylediğini işitmesi.
B
Tolga’nın kendisine aynı mesafede duran arı ve köpekten, sadece köpeğin sesini işitmesi.
C
Uzaklaşan arabanın sesinin giderek azalması.

Elektrikler kesildiğinde mum aramak için yan odaya giden Necla, sandalyeyi görmemiş ve ona çarpmıştır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Necla dikkatsizdir.
B
Görmek için ışık gerekmektedir.
C
Sandalyenin büyük olmasıdır.

Meltem, yanındaki arkadaşının fısıltı ile konuşmasını dahi işitebilirken, karşı apartmanın balkonunda oturan arkadaşının sesini işitememektedir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Meltem’in kulakları iyi işitmiyordur.
B
Uzaktaki ses kaynaklarından ses daha çok gelir.
C
Mesafe arttıkça ses şiddeti azalır.

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C

İş makinesi kullanan insanların koruyucu kulaklık takmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Şiddetli sesler işitme kaybına yol açabilir.
B
Yer matkabı yapay ses kaynağıdır.
C
Ses her yönde yayılır.

Ayça sınıfın ortasında yüzü tahtaya dönük olarak bağırdığı hâlde arka sırada oturan arkadaşları da onu duymuştur. Bu durumun nedeni nedir?


A
Ayça’nın sesi yankı yapmıştır.
B
Ayça çok şiddetli ses çıkarmıştır.
C
Ses her yönde yayılır.

I. Ses kaynağı II. Işık kaynağı III. Enerji kaynağı

Görebilmemiz için yukarıda verilenlerden hangisine ihtiyacımız vardır?


A
I
B
II
C
III

Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ses şiddetinin en az olması gerekir?


A
Hastane
B
Bahçe
C
Ev