3. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım

Süre:

I. Ufuk çizgisinde, gökyüzü ile yerin birleşiyor gibi görünmesi
II. Uzaklaşan bir geminin önce alt tarafının sonra yelkeninin gözden kaybolması
III. Güneş’in doğudan batıya doğru hareket etmesi

Dünya’nın yuvarlak olduğunu yukarıdakilerden hangileri ile ispat ederiz?


A
II, III
B
I, II
C
I, III

Dünya’nın şekli ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?


A
Top
B
Küp
C
Portakal

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Dünya’nın en dış katmanı çekirdektir.
B
Dünya’nın gözlenebilir 3 katmanı vardır.
C
Çekirdek Dünya’nın gözlenemeyen katmanlarındandır.

Yağmur, kar, fırtına gibi olaylar Dünya’nın hangi katmanında oluşur?


A
Kara katmanı
B
Su katmanı
C
Hava katmanı

( ) Dünya tam olarak küre şeklindedir.
( ) Dünya’nın en dış katmanı kara katmanıdır.
( ) Bulutlar, Dünya’nın hava katmanında yer alır.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazarsak aşağıdakilerden hangisini elde ederiz?


A
Y - Y - D
B
Y - D - D
C
Y - D - Y
  • Deniz
  • Irmak
  • Göl
  • Dere
  • Çay

Ayşegül, Dünya'mızın su katmanını meydana getiren bileşenleri bir panoya yazmıştır.

Panoya aşağıdakilerden hangisini de eklemelidir?

 


A
Okyanus
B
Ova
C
Dağ

Yaşar: Sular Dünya yüzeyinin 3/4'ünü kaplar.

Fatma: Dünya yüzeyinde karalar sulardan daha azdır.

Kevser: Karalar Dünya yüzeyinin 1/4'ini kaplar.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur?


A
Yaşar
B
Fatma
C
Kevser

Taner, Türkiye’den Fransa’ya gidecektir.

Bunun için Dünya’nın gözlenebilir katmanlarından hangisinde yolculuk yaparsa daha hızlı gider?


A
Hava katmanı
B
Su katmanı
C
Kara katmanı

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlenemeyen katmanlarından biridir?


A
Kara katmanı
B
Hava katmanı
C
Çekirdek

Hüseyin: Koşarken yüzüme serinlik gelmesi

Baran: Göklerdeki bayrağın dalgalanması

Yasemin: Elimden bıraktığım kalemin yere düşmesi

Dünya'nın hava katmanının varlığına ilişkin yorum yapan öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır?


A
Hüseyin
B
Baran
C
Yasemin

Ahmet, Dünya'nın kara katmanında yer alan unsurlar ile ilgili bir gösterim yapmış, bunun için de bir çiçeğin yapraklarına modellemelerde bulunmuştur. Fakat Ahmet bir hata yapmıştır.

Selçuk'un yaptığı hata aşağıdakilerden hangisi yapılırsa düzeltilir?


A
Su yerine dağ yazılırsa
B
Kaya yerine ova yazılırsa
C
Taş yerine dere yazılırsa

“Dünya’nın üzerinde yaşadığımız kısmına ................. denir.” cümlesinde noktalı yeri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?


A
Hava katmanı
B
Kara katmanı
C
Su katmanı