3. Sınıf Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

Süre:

A
B
C

A
B
C

“Maddenin belirli bir şekli ve belirli bir hacmi olmayan hâline ..... hâli denir.” ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
katı
B
gaz
C
sıvı
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Aşağıdakilerden hangisi, katı bir madde olduğu hâlde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır?


A
Su
B
Zeytinyağı
C
Tuz

Aşağıda verilen maddeler ve eşleştirilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?


A
Cam - pürüzsüz
B
Sünger-kırılgan
C
Su - renksiz