3. Sınıf Matematik Doğal Sayılar 2

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
24’ten başlayarak ileriye doğru
altışar ritmik sayma yaparsak
söyleyeceğimiz 4 sayı hangisi-
dir? (24 dahil)

A
36
B
42
C
48