3. Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
Okulumuzdaki çok amaçlı salon-
da 17 sıra, her sırada 19 koltuk
vardır. Salon tamamen dolu ol-
duğuna göre salonda kaç kişi
vardır?

A
36
B
175
C
323
blank
A
B
C
21 kiloluk kasadaki elmalar üçer
kiloluk poşetlere doldurulmuştur.
Her poşet 4 liraya satıldığına
göre satıcının eline kaç lira geç-
miştir?

A
22
B
28
C
63
120 sayfalık kitabın 90 sayfa-
sını okuyan Cihan, geri kalan
sayfaları 2 günde eşit sayıda
okuyarak bitirecektir. Cihan
günde kaç sayfa okumalıdır?

A
10
B
15
C
30
Annem benden 26 yaş büyüktür.
Kardeşim benden 4 yaş küçüktür.
Ben 10 yaşında olduğuma göre
üçümüzün yaşları toplamı kaçtır?

A
52
B
42
C
40