3. Sınıf Matematik Sıvı Ölçme

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
İnci hergün 4 bardak portakal
suyu içmektedir. 5 bardak por-
takal suyu 1 L olduğuna göre,
İnci 1 ayda kaç L portakal suyu
içmiştir? (1 ay 30 gün)

A
20
B
24
C
120
blank
A
B
C
blank
A
B
C
Bir su deposunda 411 L su var-
dır. 1 gün 158 L, 2 gün 163 L
su kullanılmıştır.
Depoda kaç L su kalmıştır?

A
311
B
100
C
90
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C