3. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler

Süre:

A
B
C
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A
Hatıra
B
Hediye
C
Havlu

A
B
C
blank
A
B
C
 Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A
Millet
B
Toprak
C
Yurt
blank
A
B
C
Aşağıda eş anlamlı kelimeler
eşleştirilmiştir. Buna göre hangi
eşleştirme yanlıştır?

A
Barış - Savaş
B
Tabiat - Doğa
C
Vakit - Zaman
blank
A
B
C
Öğretmen - Sonbahar - Ev
Yukarıda verilen kelimelerin eş
anlamlıları hangi seçenekte sırası ile verilmiştir?

A
Öğrenci - mevsim - mahalle
B
Okul - kış - sokak
C
Muallim - güz - konut
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Türkçemizde bütün kelimelerin eş anlamlısı yoktur.
B
Siyah” kelimesinin eş anlamlısı “ak” kelimesidir.
C
Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılmazlar.
blank
A
B
C
blank
A
B
C
Aşağıdakilerden hangisi “vazife”
sözcüğünün eş anlamlısıdır?

A
Görev
B
Valiz
C
Olay
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
eş anlamlı kelimeler bir arada
kullanılmıştır?

A
Arkadaşlarımıza nazik ve kibar davranmalıyız.
B
Dün gece çok geç uyudum.
C
Sabah erkenden okula gittim.