4. Sınıf Din Kültürü İslam’ı Tanıyalım

Süre:

I. Namaz kılmak II. Meleklere inanmak III. Oruç tutmak IV. Hacca gitmek V. Peygamberlere inanmak

Yukarıda verilenlerden hangileri İslam’ın inanç esaslarındadır?


A
II ve V
B
I, III ve IV
C
I, II ve V
D
III ve IV

İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Bu inanç esası sayesinde insan, yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir. Yukarıda bahsedilen İslam’ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir?


A
Allah’a iman
B
Ahirete iman
C
Kitaplara iman
D
Kaza ve Kadere iman

I - Dua etmek II - Kurban kesmek III - Namaz kılmak IV - Sadaka vermek V - Zekât vermek

Yukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslam’ın şartlarındandır?


A
I-II
B
II-III
C
III-V
D
IV-V

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez bu ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafından emredilmiştir.

Yukarıda İslam’ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir?


A
Kelime-i Şehadet getirmek
B
Oruç tutmak
C
Zekât vermek
D
Hacca gitmek

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.
B
Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilmiştir.
C
Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine cüz denir.
D
Kur’an-ı Kerim’in tek harfi dahi değişmemiştir.
Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesidir. Yukarıda verilen bilgi Kur’an-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir?
A
Mushaf
B
Ayet
C
Sure
D
Cüz

İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A
Peygamberlere inanmak
B
Namaz kılmak
C
Kitaplara inanmak
D
Meleklere inanmak

Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir?


A
Hz. Nuh (a.s.)
B
Hz. İbrahim (a.s.)
C
Hz. Âdem (a.s.)
D
Hz. Musa (a.s.)

Aşağıda seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Ahiret; iyiliklerin mükâfatının, kötülüklerin de cezasının verileceği yerdir.
B
Ahirette insan dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.
C
Ahiret yeniden dirilmeyle başlayacak ebedî hayattır.
D
Ahiret hayatı geçici bir yerdir.

Hangi seçenekte Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir?


A
Fâtiha-Bakara
B
İhlâs-Mâide
C
Kevser-Bakara
D
Fâtiha-Nâs

Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlere ne ad verilir?


A
Ayet
B
Sure
C
Cüz
D
Vahiy

Kelime-i tevhitte aşağıdaki hususlardan hangisi vurgulanır?


A
Allah’ın (c.c.) varlığı, kudreti, yüceliği ve ölümsüz olduğu
B
Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) onun elçisi olduğu
C
Allah’ın (c.c.) her şeyi en güzel şekilde yarattığı ve insanın hizmetine sunduğu
D
Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğü, bildiği ve işittiği ve insanı sorumlu kıldığı

“Allah (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir.” Bu elçilere ne ad verilir?


A
Peygamber
B
Melek
C
Kitap
D
Cüz

Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Oruç tutan kimse iradesine hakim olur
B
Oruç tutan kimse daha sabırlı olur
C
Oruç tutan kimse kötü söz söylemez
D
Oruç tutan kimse zayıflar

“Allah (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir.” Aşağıdakilerden hangisi Âmentü duasında yer almaz?


A
Allah’a inanmak
B
Meleklere inanmak
C
Zekât vermek
D
Peygamberlere inanmak