4. Sınıf Fen Bilimleri Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

Süre:

Görme olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gereklidir?


A
Renk
B
Mikrofon
C
Ses
D
Işık

A
B
C
D

I. Mum II. Projektör III. Ampul IV. Gaz lambası

Yukarıda verilen aydınlatma yöntemlerinin ışık üretme gücüne göre çoktan aza doğru sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?


A
II, I, III, IV
B
II, III, IV, I
C
II, IV, I, III
D
III, IV, I, II

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi uzun süreli ampulü geliştirmiştir?


A
Einstein
B
Edison
C
Pasteur
D
Tesla

A
B
C
D

“Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış zamanda ve yanlış yönde ışık kullanılmasıdır.”

Yukarıda yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


A
Ses kirliliği
B
Işık azlığı
C
Işık kirliliği
D
Enerji kirliliğ

I. Megafon II. Hoparlör III. Plak

Yukarıda verilen aletlerden hangisi ya da hangileri sesin şiddetini değiştiren aletlere örnektir?


A
I, II
B
Yalnız I
C
II, III
D
I, II, III
blank
A
B
C
D

I. Göçmen kuşlar yönlerini şaşırır. II. Gök cisimlerinin gözlenmesi zorlaşır. III. Yetersiz ışıktan dolayı cisimleri net göremeyiz.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri ışık kirliliği ile ilgilidir?


A
I, II, III
B
II, III
C
I, III
D
I, II
blank
A
B
C
D

Işık kirliliğinin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


A
Gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz.
B
Bütün gün sokak lambaları yanmalıdır.
C
Gökyüzünü aydınlatmalıyız.
D
Evimizi tüm gün aydınlatmalıyız.
blank
A
B
C
D

Taner sınıfta bir deney yapmıştır. Bunun için 10 arkadaşını toplayıp hep birlikte şarkı söylemiştir. Bunu tüm sınıf keyifle dinlemiştir. Daha sonra aynı 10 arkadaşına rastgele konuşmalarını söylemiştir. Bu durumdan tüm sınıf rahatsız olmuştur.

Taner, bu deneyle aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı amaçlamıştır?


A
Ses her yöne yayılır.
B
Ses uzaktan daha az duyulur.
C
Düzensiz sesler gürültüye neden olur.
D
Ses bir enerjidir.