4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Özellikleri

Süre:

I. Suda yüzer. II. Mıknatıs tarafından çekilir. III. Suyu emer. Yukarıda demir çivinin özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?


A
I, III
B
II, III
C
I, II
D
Yalnız II

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzer?


A
Demir kaşık
B
Plastik kaşık
C
Cam kaşık
D
Bakır kaşık

Aşağıdaki maddelerin hangisi sıvıdır?


A
Kömür
B
Hava
C
Ayran
D
Tuz

A
B
C
D

A
B
C
D

“Sıvı maddelerin hacimleri ölçülürken ………… birimi kullanılır.“

Yukarıdaki bilgide noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
Litre
B
Metre
C
Dereceli silindir
D
Gram

Aşağıdakilerden hangisinin belirli bir kütlesi yoktur?


A
Su
B
Hava
C
Demir misket
D
Gölge

Makarna - su karışımını aşağıdaki yöntemlerin hangisi ile ayırabiliriz?


A
Eleme
B
Buharlaştırma
C
Süzme
D
Damıtma
blank
A
B
C
D

Büyük taneli katı bir madde ile küçük taneli katı bir maddenin karışımını aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayırırız?


A
Buharlaştırma
B
Dinlendirme
C
Eleme
D
Damıtma
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D

Aşağıdakilerden hangileri maddenin ortak özelliklerindendir?


A
Hacim, suyu çekme
B
Kütle, yüzme
C
Kütle, hacim
D
Erime, yüzme