4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar

Süre:
2 4 3 4 6
Yukarıda verilen sayıdaki 4 rakamları-
nın basamak değerleri toplamı kaçtır?

A
44
B
404
C
444
D
4040

A
B
C
D
Aşağıdaki sayı çözümlemelerinden
hangisi yanlıştır?

A
12 024 = 1 on binlik + 2 binlik + 2 onluk + 4 birlik
B
13 503 = 1 on binlik + 3 yüzlük + 5 onluk + 3 birlik
C
10 312 = 1 on binlik + 3 yüzlük + 1 onluk + 2 birlik
D
10 003 = 1 on binlik + 3 birlik
214306 doğal sayısındaki 4’ün basamak değeri kaç yüzlükten oluşur?

A
4
B
40
C
400
D
4000

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
Rakamları birbirinden farklı altı basamaklı en küçük tek sayının birler basamağında hangi rakam olmalıdır?

A
1
B
0
C
3
D
5
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D