4. Sınıf Matematik Tartma Problemleri

Süre:

A
B
C
D
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A
3 ton 100 kg = 3100 kg
B
845 kg = 8 ton 45 kg
C
10 g 20 mg = 10 020 mg
D
5000 g = 5 kg

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
I. 5 kasa elma
II. 1 kamyon kömür
III. 8 burma bilezik
IV. Beş damacana su
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin ağırlığı ton ile ifade edilebilir?

A
I
B
II
C
III
D
II – III
blank
A
B
C
D
Bir simitçi bir simit için 90 g un kullan-
maktadır.
Bu simitçinin 100 simit yapması için en
az kaç kilo una ihtiyacı vardır?

A
1000 kg
B
900 kg
C
90 kg
D
9 kg
blank
A
B
C
D