4. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D

I. TC kimlik numarası II. Doğum tarihi III. Doğum yeri Yukarıda verilenlerden hangileri

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nda yazar?


A
I,II
B
II,III
C
I,III
D
I,II,III
blank
A
B
C
D

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nda yazmaz?


A
Cinsiyet
B
Annne adı
C
Kan grubu
D
Baba adı

Aşağıdaki olaylar kronolojik sıraya dizildiğinde hangisi en sonda yer alır?


A
2. sınıfta satranç turnuvasını kazandım.
B
İlk kez yürümüşüm.
C
Ana sınıfında Dolmabahçe Sarayı’nı gezdik.
D
4. sınıfa başladım.
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D

Görkem kendi nüfus cüzdanını babasının nüfus cüzdanıyla karşılaştırmaktadır.

Buna göre, Görkem’in nüfus cüzdanıyla babasının nüfus cüzdanındaki hangi bilgi kesinlikle farklıdır?


A
Doğum yeri
B
Kimlik numarası
C
Kan grubu
D
Soyadı

Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi değildir?


A
Nüfus cüzdanı
B
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
C
Aşı kartı
D
Ehliyet

Aşağıda Atatürk ile ilgili verilen olayları kronolojik sıraya dizdiğimizde hangisi en başta yer alır?


A
TBMM’yi açması
B
Kurtuluş Savaşı’nı kazanması
C
Cumhuriyeti ilan etmesi
D
Samsun’a çıkması
blank
A
B
C
D