4. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D

Aşağıda verilenlerden hangisi sorumluluklarımızdan biri olamaz?


A
Para kazanmak.
B
Odamızı toplamak.
C
Derslerimize çalışmak.
D
Giysilerimizi katlamak.

TBMM aşağıda verilen tarihlerden hangisinde açılmıştır?


A
30 Ağustos 1922
B
29 Ekim 1923
C
19 Mayıs 1919
D
23 Nisan 1920

I. Halk, yöneticilerini seçimle belirler. II. İnsanlar bir araya gelerek kamuoyu oluşturur. III. Yöneticiler sınırsız görevde kalır. IV. Devlet, halkın isteklerini göz önünde bulundurur.

Yukarıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerde yaşanan durumlardan olamaz?


A
IV
B
III
C
II
D
I

Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biri değildir?


A
Okula zamanında gelmek.
B
Sınıfı temiz tutmak.
C
Tenefüs bitince sınıfa girmek.
D
Okuldaki şube sayılarını belirlemek.

I. Her çocu¤un yaşama hakk› vardır. II. Her çocuğun do¤umdan itibaren bir isim hakk› vardır. III. Her çocu¤un kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakk› vardır. IV. 20 yaşının altındaki her birey çocuk olarak kabul edilir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


A
II, III, IV
B
I, II, III
C
I,II,IV
D
I,III,IV

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre hangi yaşın altındaki bireyler çocuk kabul edilir


A
16
B
17
C
18
D
20