4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D

Ülkemizin hangi yönünde yağış beklenmemektedir?


A
Batı
B
Güney
C
Doğu
D
Kuzey

I. Ağaçlandırma çalışmaları yapmak. II. Toplumu bilinçlendirmek. III. Yeni binalar yapmak. IV. Dere yataklarını islah etmek.

Yukarıdakilerden hangisi doğal afetleri önleyecek bir yöntem olamaz?


A
I
B
II
C
III
D
IV
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
blank
A
B
C
D

Her mevsim yağış olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?


A
Karadeniz Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D
İç Anadolu Bölgesi

I. Akarsuların akış yönleri II. Cisimlerin gölge boyu III. Ağaç yosunları IV. Karınca yuvaları

Yönümüzü bulmak için yukarıda verilen bilgilerin hangisinden yararlanamayız?


A
I
B
II
C
III
D
IV
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D