5. Sınıf Din Kültürü Allah İnancı Testi 2

Süre:
Bursluluk sınavına hazırlanan Ayşe sınav zamanına kadar derslerine çalışır, bilmediği konuları öğrenir ve konuları pekiştirmek için testler çözer. Sınavdan önceki akşam da “Allah’ım ben elimden geleni yapmaya çalıştım. İnşallah senin izninle bu sınavı kazanacağım. Sınavda başarım için benden yardımını esirgeme.” diye dua eder.

Ayşe'nin bu durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar?


A
Dua
B
Şükür
C
İyi niyet
D
Tevekkül
Kur’an-ı Kerim’in son sayfasında yer alan İhlas Suresi yüce Allah’ın hangi sıfatını açıklamaktadır?
A
Kelâm
B
Semi
C
Tekvin
D
Vahdaniyet

“O ki birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsiniz. Gözünü gökyüzüne çevir de bir bak bir uygunsuzluk görebiliyor musun? (Mülk Suresi 4)

Yukarıda verilen ayete göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum en doğrusudur?


A
Buse: Allah çok büyüktür ve her şeye gücü yeter.
B
Ali: Allah evreni kusursuz bir düzende yaratmıştır.
C
Leyla: Allah her yerde, her zaman bizimle beraberdir.
D
Ela: Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?
A
Vahdaniyet
B
Muhalefetün lil Havadis
C
Kıdem
D
Tekvin

İşitir en küçük sözü

Bilir kalpten geçenleri

Doğru yola çağırıyor

Eğri yolu seçenleri

    (Ahmet EFE)


A
Kıdem - Beka
B
Vahdaniyet - Hayat
C
Semi - İlim
D
Tekvin - Kelam

I. İnsanın yaşamını sürdürmede en önemli yardımcısıdır.

II. Akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar ibadetlerden sorumlu tutulmazlar.

III. Dünyadaki bütün canlılarda bulunan bir özelliktir.

Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız III
Allah’ın özelliklerini içeren doksan dokuz güzel ismi vardır. Allah’ın güzel isimleri aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A
Rahman
B
Esma’ül Hüsna
C
Kıyam Bi Nefsihi
D
Melik

Hz. Ömer halife olduğu dönemde geceleri sokaklarda dolaşırdı. Bir gün bir evin önünden geçerken bir anne ile kızının konuşmasına şahit olur.

Anne: Haydi kızım kalk da şu süte biraz su karıştır. Birazdan sütçü sütü almaya gelir?

Kız: Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Halife Ömer süte su katmayı yasakladı.

Anne: Kızım Ömer şimdi uyuyordur, bu saatte nereden bilecek bizim bu yaptığımızı.

Kız: Ama anne Ömer bizi görmese de ..............

Verilen hikâyenin sonunda aşağıdakilerden hangisi kızın annesine soru olmalıdır?


A
Yaptığımızı hissedebilir.
B
Allah her yaptığımızı görmüyor mu?
C
Başkası bizi şikâyet eder.
D
Bizi cezalandırmaz mı?
“O, göklerde de, yerde de (tek) Allah’tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir.” (Enam Suresi 3) Büşra’nın okuduğu ayet meali Allah’ın hangi sıfatına işaret etmektedir?
A
Kelam
B
Tekvin
C
Kıdem
D
İlim
Allah’ın varlığı ve birliğini deliller ile ortaya koyan ve bu alanda araştırma yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kelam
B
Siyer
C
Coğrafya
D
Biyoloji

Müslüman’ın hayatta başarılı olması için önce gücünün yettiğince çalışması gerekir. Elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah’a dua etmelidir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir dua (tevekkül) anlayışı değildir?


A
Öğrencinin derslerine düzenli bir şekilde çalışarak dönem sonunda takdir almak için dua etmesi.
B
Bir şoförün trafik kurallarına uyarak kaza yapmamak için dua etmesi.
C
Çalışmaya gücü yetmesine rağmen dilencilik yapan birinin, rızık için dua etmesi.
D
İnsanın alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durarak, sağlıklı olmak için dua etmesi.

“Deki: O Allah bir tektir.

Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

O, doğurmamış, doğurulmamıştır.

O’nun eşi ve benzeri yoktur.”

Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?


A
İhlas Suresi
B
Kevser Suresi
C
Sübhaneke
D
Fatiha Suresi