5. Sınıf Din Kültürü Allah İnancı Testi 3

Süre:
"Çalışırım,.......... yardımına güvenirim ve başarırım, “cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  
A
Devletin
B
Allah’ın
C
Öğretmenimin
D
Babamın
İhlâs Suresi bize aşağıdakilerden hangisini tanıtır?
A
İnsanları
B
Evreni
C
Allah’ı
D
Melekleri
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden birisi değildir?
A
Her şeyi yaratan olması
B
Her şeyi bilip işitmesi
C
Eşi ve benzerinin olması
D
Her şeye gücünün yetmesi
Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Allah her şeyi bilir.
B
Allah’ın her şeye gücü yeter.
C
Allah her şeyi görür.
D
Allah içimizden geçenleri bilmez.
Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?
A
Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
B
Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
C
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
D
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
Kuranda bir ayette: ”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Her şeyi yaratan Allah'tır.
B
Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.
C
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
D
Allah her zaman bizimle beraberdir.
Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti? " (Enbiyâ, 21/22) Yukarıdaki ayet Allah'ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
A
İlim
B
Basar - Semi
C
Vahdaniyet
D
Kudret
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
A
İnsanlara karşı iyi davranmak
B
Başkalarına ait eşyaları izinsiz almak
C
Her zaman doğruyu söylemek
D
Helal para kazanmak
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece Allah’ta bulunur?  
A
Görme
B
Konuşma
C
İşitme
D
Yaratma
Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.
B
Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C
Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
D
Allah’ın her şeye gücü yeter.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin özelliklerinden biri olamaz?  
A
Davranışlarında bilinçlidir.
B
Kötü davranışlardan uzak durur.
C
İnsanları aldatır.
D
Doğru davranışlar yapmaya isteklidir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A
Evrende bir düzen vardır.
B
Gece ve gündüz kendiliğinden oluşur.
C
Gezegenler rastgele bir şekilde hareket ederler.
D
Güneş’e daha uzak olsaydık değişen bir şey olmazdı.