5. Sınıf Din Kültürü Allah İnancı Testi 1

Süre:
Aşağıdakilerden hangisi İhlâs suresine ait özelliklerden değildir?
A
Kur'an-ı Kerim'in inen ilk suresidir.
B
Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir.
C
En kısa surelerden biridir.
D
Tevhidi anlatan bir suredir
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sıfatlarından biri değildir?
A
Basar
B
Semi
C
Şefkat
D
Kudret
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Evrende var olan her şey Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu kanıtlar.
B
Allah’ın varlığını düşünerek bulamayız.
C
Allah’tan başka ilah yoktur.
D
Allah vardır ve birdir.
Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.
B
Bütün canlıların ortak özelliğidir.
C
Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar.
D
Sorunları çözmemizi sağlar.
İslam dininde aşağıdaki şartlardan hangilerini taşıyan insanlar, Allah'a inanmakla sorumludur?  
A
Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olanlar.
B
Akıllı ve zengin olanlar.
C
Akıllı ve sağlığı yerinde olanlar.
D
Ergenlik çağına ulaşmış ve sağlığı yerinde olanlar.

"O; geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler."(Enbiya suresi, 33. ayet)

Yukarıda yer alan ayet mealinde vurgulanan konu, aşağıdakilerden hangisidir?


A
İbadet
B
Çalışmanın
C
Konuşma
D
Evrenin düzeni
İhlas suresinde yer alan ”Allâhüssamed" ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
De ki: O, Allah'tır, bir tektir.
B
O, doğurmamış ve doğmamıştır.
C
Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
D
Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?
A
Çok çalışmayı
B
Güzel söz söylemeyi
C
Hayvanları sevmeyi
D
Dua etmeyi
Allah'ın varlığına, birliğine, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmak aşağıdaki sıfatlardan hangisiyle ilgilidir?
A
Kudret
B
Sami
C
Basar
D
Tevhit
Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde değinilen konulardan biri değildir?
A
Doğmamış ve doğrulmamış olması
B
Her şeyin Allah'a muhtaç olması, O' nun hiçbir şeye muhtaç olmaması
C
Allah'ın bir ve tek olması
D
Yarattığı her şeyden daha güzel olması
Allah her şeyi........ ” cümlesi hangisi ile tamamlanabilir?
A
İşitir
B
Bilir
C
Görür
D
Hepsi

"Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed...... Ve lem yekun lehû küfüven ehad."

İhlas suresinde boş bırakılan yer aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?


A
Ve lem yûled
B
Lem yelid ve yekûn
C
Lem yelid ve lem yûled
D
Fesalli lirabbike venhar