5. Sınıf Fen Bilimleri Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Süre:

Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Ay’ın şekli küreseldir.

Ay doğal ışık kaynağıdır.

Ay, Dünya’mıza en yakın gök cismidir.

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur.

Ay’ın çapı Dünya’mızın çapının dörtte biri kadardır.

Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?


A
2
B
3
C
4
D
5

Sezgin Öğretmen öğrencisi Zeynep’e “Neden Dünya’dan baktığımız zaman Güneş ve Ay’ı aynı büyüklükte görüyoruz?” şeklinde soru sormuştur.

Zeynep, öğretmeninin sorduğu soruya hangi cevabı verirse doğru cevap vermiş olur?


A
İkisi de aynı büyüklükte olduğu için
B
Ay Dünya’mıza daha yakın olduğu için
C
Güneş Dünya’mıza daha yakın olduğu için
D
Güneş ve Ay’ın şekli küresel olduğu için

Salih, her gece evin çatı katından teleskop ile Ay’ı gözlemlemekte olup, gözlemlerini dikkatli bir şekilde not almaktadır. Aradan birkaç hafta geçtiğinde Salih Ay’ın hep aynı yüzünü gözlemlediğini fark eder ve bu durumun nedenini Fen Bilimleri Öğretmenine sorar.

Öğretmeni, Salih’nin sorduğu soruya hangi cevabı vermelidir?


A
Çünkü; hep aynı yere baktığın için, Ay’ın aynı yüzünü görmektesin.
B
Çünkü; Ay’ın üzerindeki gözlemlediğin bölgeler birbirine çok benzemektedir.
C
Çünkü; Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya’mızın etrafında dolanma süreleri birbirine eşittir.
D
Çünkü; Ay’ın şekli küreseldir ve sürekli hareket halinde olduğu için sana öyle gelmiştir.

Beren yapacağı proje ödevi için Güneş, Dünya ve Ay’ın büyüklüklerini hazırlayacağı model yardımı ile gösterecektir.

Beren’in proje ödevinin hatasız olması için Güneş, Dünya ve Ay için seçmesi gereken malzemeler hangi seçenekteki gibi olmalıdır?


A
Güneş Basket topu Dünya Futbol Topu Ay Voleybol Topu
B
Güneş Basket topu Dünya Nohut Tanesi Ay Mercimek Tanesi
C
Güneş Karpuz Dünya Vişne Ay Mercimek Tanesi
D
Güneş Karpuz Dünya Elma Ay Portakal

Bilgi: “Ay’ın üzerine düşen meteorlar Ay’ın yüzeyine çarparak çukurlar açarlar. Bu çukurlara ………………….. denir.”

Yukarda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
Vadi
B
Göktaşı
C
Dağ
D
Krater

Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

I. Ay’ın Dünya’mıza olan uzaklığı 384.000 km’dir.

II. Dünya’nın içerisine yaklaşık olarak 64 tane Ay sığabilmektedir.

III. Ay’ın çapı Dünya’mızın çapının dörtte biri kadardır.

Verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Bilgi: “Ay; gündüzleri çok sıcak, geceleri ise çok soğuk olmaktadır.”

Verilen bilgiye göre bu durumun sebebi ile öğrenciler çeşitli tahminlerde bulunuyorlar.

İsa: Ay gündüzleri Güneş’e daha çok yaklaşmaktadır.

Emre: Ay’da atmosfer yok denecek kadar az olduğu için

Kemal: Ay’da yükseltilerin çok fazla olmasından dolayı

Kadir: Ay’da yaşanan iklimden dolayı

Hangi öğrencinin yaptığı tahmin doğrudur?


A
İsa
B
Emre
C
Kemal
D
Kadir

Ay’da atmosfer olmadığı çeşitli olaylar meydana gelmektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Ay yüzeyinde atmosfer olmamasından kaynaklanan bir durum değildir?


A
Astronotların ayak izlerinin uzun süre bozulmadan kalması
B
Yağmur, kar, dolu gibi hava olaylarının görülmemesi
C
Gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olması
D
Ay’ın yüzeyinin kayaçlardan oluşması

Ay ile Dünya’nın arasında çeşitli ortak özellikler bulunmaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi Ay ve Dünya arasındaki ortak özelliklerden değildir?


A
Küresel bir şekle sahip olmaları
B
Katmanlardan oluşmaları
C
Her ikisinin de kendi etrafında hareket etmesi
D
Her ikisinin de üzerinde yaşam olması

Ay’ın kendi ekseni etrafında dönüş süresi aşağıdakilerden hangisidir?


A
27 Gün
B
27 Gün 8 Saat
C
29 Gün
D
29 Gün 8 Saat

Uzaya gönderilen ilk uzay aracı ve uzaya gönderilen ilk canlının ismi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sputnik-1, Laika
B
Sputnik-1, Neil Armstrong
C
Sputnik-2, Yuri Gagarin
D
Sputnik-2, Laika

Uzaya ilk çıkan astronot ve Ay’a ilk ayak basan astronotun ismi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


A
Neil Armstrong, Yuri Gagarin
B
Yuri Gagarin, Neil Armstrong
C
Laika, Sputnik-1
D
Sputnik-1, Laika