5. Sınıf Fen Bilimleri Canlıları Tanıyalım

Süre:

Gözle görülemeyecek kadar küçük, ancak mikroskop adı verilen araçla gözlemlenebilen canlılara mikroskobik canlılar adı verilir.

Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi mikroskobik canlılara örnek verilemez?


A
Terliksi hayvan
B
Amip
C
Öglena
D
Karınca

Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.

I. Sadece zararlı çeşitleri vardır.

II. En basit mikroskobik canlılardır.

III. Sütten, yoğurt elde edilmesinde rol oynarlar.

Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri bakterilerin özellikleri arasında yer alır?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Yukarıda verilen ekmek üzerinde oluşan mantar türü aşağıda verilenlerden hangisidir?


A
Maya mantarı
B
Küf mantarı
C
Şapkalı mantar
D
Parazit mantar

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin mantarlar ile ilgili verdiği bilgi yanlıştır?


A
Mete: Zehirli olan türleri vardır.
B
Dilara: Kendi besinlerini kendileri üretirler.
C
Pelin: Bazı türleri çeşitli hastalıklara sebep olur
D
Ahmet: Yenilebilen türleri protein bakımından oldukça zengindir.

Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir?


A
Mısır
B
Kara Yosunu
C
Eğrelti Otu
D
At Kuyruğu

Bazı bitkiler köklerinde besin depolama özelliğine sahiptirler.

Buna göre, aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisi kökünde besin depolayan bitki türüne örnek olarak verilemez?


A
Patates
B
Turp
C
Kabak
D
Havuç

Aşağıdaki modelde bir çiçekli bitkinin temel kısımları verilmiştir?

Buna göre, numaralandırılmış yapılardan hangisi bitkinin çiçek, yaprak, dal ve meyve gibi kısımlarını taşıyan yapıdır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Bitkiler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Kendi besinlerini kendileri üretirler.
B
Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılırlar.
C
Orman, göl, dağ ve tepe gibi birçok yerde yaşarlar.
D
Bütün bitkiler çiçek, kök, gövde ve yaprak gibi temel kısımlardan oluşur.

Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

blank
A
B
C
D

Aşağıdaki resimlerde iki canlı ve bu canlılarla
ilgili bazı özellikler verilmiştir.

blank

1. Yumurta ile çoğalır.

2. Omurgalı hayvandır.

3. Vücudu tüylerle kaplıdır.

4. Yavrularını süt ile besler.

5. Memeliler sınıfında yer alır.

Buna göre verilen özelliklerden hangileri sadece L canlısına aittir?


A
1, 2 ve 3
B
4 ve 5
C
2, 4 ve 5
D
2, 3, 4 ve 5

Aşağıdaki canlılardn hangisi kuşlar grubunda yer almaz?

blank
A
B
C
D

Omurgalı hayvanlar; balıklar, kurbağalar, kuşlar , sürüngenler ve memeliler olmak üzere beş gruba ayrılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi memeliler için yanlıştır?


A
Doğurarak çoğalırlar.
B
Vücutları tüylerle kaplıdır.
C
En gelişmiş hayvan grubudur.
D
Yavrularına bakar ve onları süt ile beslerler.