5. Sınıf Fen Bilimleri Güneş, Dünya ve Ay

Süre:

Güneş’in yüzeyinde sıcaklığı farklı bölgeler bulunur. Güneş’in yüzeyi yaklaşık 5500 santigrat derecedir. Ancak güneş lekeleri olarak adlandırılan bölgeler 3000-4000 santigrat arasında sıcaklıkta olabilirler. Sıcaklığı düşük olan bu bölgeler, sıcak olan bölgelere göre daha koyu renkte görülürler.

Güneş’in üzerindeki güneş lekelerinin zamanla yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?


A
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin
B
Dünya’nın güneş etrafında dolanmasının
C
Güneş’in kendi etrafında dönmesinin
D
Ay’ın dünya etrafında dolanmasının

Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A
Güneş’in de tıpkı Dünya gibi katmanları vardır.
B
Güneş’in Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon km’dir.
C
Güneş’in şekli küreseldir.
D
Güneşin çapı Dünyanın çapından daha küçüktür.

I. Güneş orta sıcaklıkta olan ve Dünya'ya en yakın yıldızdır.

II. Dünya'nın çekim gücü Güneş'in çekim gücünden fazladır.

III. Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I-II ve III

Güneş ve dünya arasındaki büyüklüğü modellemek isteyen öğrenci hangi iki nesneyi seçmelidir?


A
Plates topu - Misket
B
Deniz topu - Plates topu
C
Nohut - Deniz topu
D
Tenis topu - Pinpon topu

Yukarıdaki meyve ve sebzeleri kullanarak Güneş ve Dünya’nın büyüklüğünü karşılaştıracak bir model hazırlanmak isteniyor.

Güneş ve Dünya için hangi meyve veya sebzeyi kullanırsa modeli doğru olur?


A
Güneş: Karpuz Dünya: Bezelye
B
Güneş: Bezelye Dünya: Domates
C
Güneş: Domates Dünya: Karpuz
D
Güneş: Bezelye Dünya: Karpuz

16 Temmuz 1969 tarihinde Ay’a ilk uzay yolculuğu Apollo 11 adlı uzay aracı ile gerçekleştirilmiştir. Ay’a ilk adım atan astronot Neil Armstrong olmuştur.

Ayın yörüngesindeki uydular günümüzde hala Neil Armstrong ve arkadaşlarının ayak izlerini görüntülemektedir, aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen bu ayak izleri neden hala kaybolmamıştır?


A
Ayın kendi etrafında dönüşünün yavaş olması
B
Ayda yer çekiminin dünyadan çok daha az olması
C
Aydaki yüzey yapısının farklı olması
D
Ayda rüzgâr, yağmur gibi hava olaylarının olmaması
Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın özelliklerinden birisi değildir?
A
Ay, ince bir atmosfere sahiptir.
B
Ay üzerinde canlılar yaşamını sürdürebilir.
C
Doğal ışık kaynağı değildir.
D
Dünya’nın uydusudur.

İlke, Fen Bilimleri dersi için Ay’da canlıların yaşayamama sebepleri ile ilgili poster hazırlayacaktır.

Buna göre İlke’nin hazırlayacağı postere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?


A
Ay’ın atmosferinin olmaması
B
Ay’da yeterli oksijenin bulunmaması
C
Ay’ın yüzeyinde kraterlerin olması
D
Ay’da gece-gündüz sıcaklık farkının çok olması

İnsanın Ay’a ilk ayak bastığı 1969 yılından önce bile Ay’da hayat olmadığı çünkü Ay’ın atmosferi bulunmadığı bilinmiyordu. Bilim insanları bunu, Ay’da günbatımı olmadığını keşfettikten sonra anladılar. Dünya’da günbatımı sırasında hava yavaş yavaş kararır çünkü Güneş battıktan sonra bile hava Güneş ışıklarını yansıtmaya devam eder. Oysa Ay’da gündüzken bir anda gece olur. Ay’da havanın bulunmaması, buranın Güneş ışınları karşısında korumasız olduğu anlamına gelir.

Yukarıda Ay ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ay’ın çok ince bir atmosferi olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğrular nitelikte değildir?


A
Ay’da gün içindeki sıcaklık değişimi çok fazladır.
B
Ay yüzeyinin büyük bir bölümü taşların parçalanması sonucu tozla kaplıdır.
C
Ay’da yağış ve rüzgâr gibi meteorolojik olaylar sıkça görülür.
D
Canlı yaşamı için elverişli değildir.

Ay ortamında yaşamı olumsuz yönde etkileyecek faktörler şu şekilde sıralanabilir:

• Yerçekiminin azlığı

• Atmosfersiz ortam

• Sıcaklık farklılıklarının döngüsel olarak değişmesi

• Aşındırıcı dış etkiler

Bu olumsuz özellikler göz önünde bulundurularak;

I. Yer altına yaşam alanları kurulabilir.

II. Gece ve gündüz arasındaki zaman çok olmasından dolayı, canlıların yaşaması için gerekli enerji depo edilebilir.

III. Ay şartlarına uyum sağlayabilecek canlılar araştırılarak bulunması ve genetik olarak zor şartlara uygun hale getirilebilir.

IV. Canlıların yaşayabileceği fanuslar yapılabilir.

Ay’da yaşamın olabilmesi için yukarıdaki fikirlerden kaç tanesi doğrudur?


A
1
B
2
C
3
D
4

I. Ay’ ın kendi ekseni etrafında dönme hareketi

II. Ay’ın Dünya etrafında dolanma hareketi

III. Ay’ın Güneş etrafında Dünya ile birlikte dolanması

Ay’ın I-II ve III numaralı hareket süreleri için yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?


A
I ile II numaralı hareket süreleri yaklaşık olarak birbirine eşittir.
B
I ile III numaralı hareket süreleri yaklaşık olarak birbirine eşittir.
C
II ve III numaralı hareket süreleri yaklaşık olarak eşittir.
D
I-II ve III numaralı hareketlerin süreleri birbirinden tamamen farklıdır.