5. Sınıf Fen Bilimleri Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Süre:

Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.
B
Güneş bize en yakın yıldızdır.
C
Güneş farklı katmanlardan oluşur.
D
Güneş’in şekli düzdür.

Güneş’in diğer yıldızlardan daha büyük görünmesinin sebebi nedir?


A
Bütün yıldızlardan büyük olması
B
Bize en yakın yıldız olması
C
Güneş’in kütlesinin büyük olması
D
Diğer yıldızların küçük olması

Güneşin katmanları içten dışa sıralaması nasıldır?


A
Çekirdek, Işık küre, Renk küre, Taç küre
B
Çekirdek, Renk küre, Taç küre, Işık küre
C
Çekirdek, Işık küre, Taç küre, Renk küre
D
Işık küre, Renk küre, Taç küre, Çekirdek

Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Güneş sayesinde bitkiler fotosentez yapar.
B
Güneş besin üretilmesini sağlar.
C
Güneş ışınları bütün canlılar için faydalıdır.
D
Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.

Güneş yaklaşık kaç yaşındadır?


A
1 milyon
B
5 milyon
C
1 milyar
D
5 milyar

Gökyüzünde Güneş ve Ay’ın yaklaşık aynı büyüklükte görünmesinin sebebi nedir?


A
Güneş ve Ay aynı büyüklükte olması
B
Güneş’in Dünya’ya yakın olması
C
Güneş ve Ay’ın aynı uzaklıkta olması
D
Güneş’in Ay’dan daha uzakta olması

Güneş lekelerini ilk gözlemleyen bilim insanı kimdir?


A
Galileo Galilei
B
Edison
C
Einstain
D
Newton

Aşağıdaki araçlardan hangisi ile Güneş gözlemlenebilir?


A
Mikroskop
B
Büyüteç
C
Filtreli teleskop
D
Dürbün

Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketini kaç günde tamamlar?


A
25 gün
B
30 gün
C
60 gün
D
109 gün

Güneş modeli yapmak isteyen öğrenci aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?


A
Tepsi
B
Yumurta
C
Çember
D
Futbol topu

Güneş ve Dünya’nın büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?


A
Güneş Elma Dünya Karpuz
B
Güneş Ceviz Dünya Portakal
C
Güneş Leblebi Dünya Futbol Topu
D
Güneş Futbol Topu Dünya Bezelye

Güneş yapısında en fazla hangi madde vardır?


A
Helyum
B
Hidrojen
C
Demir
D
Altın

Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Dünya, Güneş’in etrafında hareketeder.
B
Güneş beyaz ışık yayar.
C
Güneş’in enerjisi hiç bitmez.
D
Güneş küre şeklindedir.

Güneş içerisine kaç Dünya sığabilir?


A
1
B
4
C
1.000
D
1 milyon

Güneş hangi yönde hareket eder?


A
Doğudan batıya
B
Batıdan doğuya
C
Kuzeyden güneye
D
Güneyden kuzeye