5. Sınıf Fen Bilimleri İnsan ve Çevre İlişkisi

Süre:

Karadenizde 31 Mart ile 10 Nisan tarihleri arasında 11 günde 37 yunus ölü olarak kıyıya vurdu. Yunus ölümleri konusunda açıklama yapan Giresun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı “Türkiye’de yunus avcılığı 80’li yıllarda yasaklandı. Yunus ölümlerinin sebepleri ...............

İnternet Haberi

Yukarıdaki gazete haberinin devamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A
Yunusların bölgede balık avlamak için kullanılan ağlara takılması
B
Denizlerde meydana gelen aşırı kirlenme
C
Yunusların beslenmek için yeterince balık bulamaması
D
Sanayileşme sonucunda fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar.

Belinay’a annesi havanın çok kirli olduğunu bu yüzden dışarı çıkarken maske takması gerektiğini söylüyor.

Havanın bu duruma gelmesine hangisi neden olmamıştır?


A
Taşıtlardan havaya yayılan zararlı gazlar
B
Kalitesiz kömür kullanımı sonucu oluşan gazlar
C
Plastik şişelerin doğaya atılması
D
Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar

Toprak kirliliği canlı çeşitliliğini tehtit eden unsurlardandır.

Aşağıdaki durumlardan hangisinin toprak kirliliğine etkisi yoktur?


A
Çöplerin doğaya bırakılması
B
Bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlar
C
Asit yağmurları
D
Taşıtlardan salınan gazlar

Çevre sorunlarına çözüm bulmak isteyen öğrenciler aşağıdaki önerileri sunuyorlar.

Eda : Organik tarım çevre sorunlarının azalmasını sağlar.

Seda : Fabrika bacalarına filitre takmak hava kirliliğini önler.

Beyza: Toplu taşıma araçlarını kullanmak atmosfere daha az zararlı gaz gönderilmesini sağlar.

Hangi öğrencilerin önerileri doğrudur?


A
Eda, Seda, Beyza
B
Eda, Seda
C
Seda, Beyza
D
Eda, Beyza

Yukarıdaki ifadeleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyen Akif’in cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


A
D - D - Y
B
Y - D - Y
C
Y - Y - D
D
D - Y - D

a. Kuraklık
b. Buzulların erimesi
c. Canlı çeşitliliğinin artması
d. Çölleşme

Yukarıda verilenlerden hangileri küresel ısınmanın sonuçlarıdır?


A
a, b, d
B
a, b, c
C
a, b, c, d
D
b, c, d

Öğretmen ağaçların canlılar için önemini sormuştur. Öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir.

Derin : Dünya’nın oksijen kaynağıdır.

Defne : Erozyona sebep olurlar.

Öğrencilerin cevapları ile ilgili ne söylenebilir?


A
Her ikisi de doğrudur.
B
Derin doğru Defne yanlış söylemiştir.
C
Defne doğru Derin yanlış söylemiştir.
D
Her ikisi de yanlış söylemiştir

Nesli tükenme tehlikesinde olan kardelen bitkisinin resmini gösteren öğretmen, bu bitkiyi nasıl koruyabileceğimizi öğrencilerine soruyor. Öğrenciler aşağıdaki önerilerde bulunuyorlar.

Hasan: Kardelenin neslinin tükenme nedenlerini araştıralım.

Hüseyin: Kardelenin tohumlarını koruyalım.

Barış: Kardelenin seralarda üretilmesini sağlayalım.

Hangi öğrencilerin önerileri doğrudur?


A
Hasan, Hüseyin
B
Hasan, Barış
C
Hüseyin, Barış
D
Hasan, Hüseyin, Barış

Öğretmen, öğrencilerinden aşağıdaki tabloyu doğru (D) veya yanlış (Y) olarak doldurmalarını istiyor.

blank

Arzu, tabloyu doğru doldurduğuna göre tablonun görünümü nasıldır?

blank

 

 


A
B
C
D

Öğretmen öğrencilerinden insan ve çevre konusuyla ilgili öğrendiklerini yazmalarını istiyor. Filiz defterine aşağıdakileri yazıyor:

• Arıtma tesislerinin kurulması su kirliliğini azaltır.

• Fabrikalardan çıkan zehirli gazlar havayı kirletir.

• Ülkemizde nesli tükenen canlı türü yoktur.

• Toplu taşıma araçlarının kullanımı hava kirliliğini azaltır.

Filiz’in yazdığı bilgilerden kaç tanesi doğrudur?


A
1
B
2
C
3
D
4

blank

Yanda gösterilen olay ilk olarak aşağıdakilerden hangisini etkiler?


A
Toprak
B
Hava
C
Deniz
D
Göl

Evsel atıkların ve fabrika atıklarının sulara karışması, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?


A
İçme suları kirlenir.
B
Su kirliliği meydana gelir.
C
Nehir ve denizlerde yaşayan canlılar zarar görür.
D
Havadaki zehirli gaz birikimi artar.