5. Sınıf Fen Bilimleri Isı Maddeleri Etkiler

Süre:

İçinde eşit miktarda su bulunan 1, 2 ve 3 nolu şişelere özdeş üç balon şekildeki gibi bağlanıp bir süre beklendiğinde balonların hacimleri aşağıdaki gibi oluyor.

Buna göre şişelerin içerisinde bulunan suların sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?


A
1. şişe 30 °C 2. şişe 80 °C 3. şişe 50 °C
B
1. şişe 30 °C 2. şişe 50 °C 3. şişe 80 °C
C
1. şişe 50 °C 2. şişe 80 °C 3. şişe 30 °C
D
1. şişe 80 °C 2. şişe 30 °C 3. şişe 50 °C

Şekil - 1'deki eşit sıcaklıkta farklı boylarda bulunan metal çubuklara bazı işlemler uygulanıyor.

Buna göre hangi çubuklar ısıtılarak Şekil - 2'deki gibi olmuştur?


A
K ve L
B
L ve M
C
K ve M
D
M ve N

blank

Ağzına kadar mürekkepli su ile dolu olan erlenmayer, ısıtıcı yardımıyla ısıtılıyor. Bir süre sonra mürekkepli suyun seviyesi yükseliyor ve erlenmayerin hacmi biraz artıyor.

Bu deneyin sonucunda hangi ifadeye ulaşılamaz?


A
Isı alan sıvının hacmi artar.
B
Isı alan sıvının kütlesi artar.
C
Sıvılar, katılara göre daha fazla genleşir.
D
Sıvılar genleşirken içinde bulundukları cam kapta daha az genleşme olur.

Aşağıdaki bakır kürelerden K küresi, L küresinden daha büyüktür.

blank

Buna göre,

1. işlem: K küresi soğuk suyun içinde bekletilmeli

2. işlem: L küresi sıcak suyun içinde bekletilmeli

3. işlem: K ve L küreleri aynı suyun içinde bekletilmeli

bakır kürelerin boyutlarının eşit olabilmesi için yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir?


A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3

Genleşme ile gerçekleşen olayların zararları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Mutfak ve sprey tüplerinin çok ısınması sonucu patlaması
B
Sıcak su konulan cam bardağın kırılması
C
Demir yolu rayları arasında boşluklar bırakılarak döşenmesi
D
Sıcak günlerde gözlük camının düşmesi

Aşağıda iki farklı demir yolunda bulunan raylar arasındaki boşluklar gösterilmiştir.

blank

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 


A
1. rayların resmi kışın çekilmiş olabilir.
B
2. rayların resmi yazın çekilmiş olabilir.
C
Raylarda boşluk bırakılmazsa yazın meydana gelen genleşmeden dolayı raylar bozulur ve kazalara neden olur.
D
2. rayların resmi kışın çekilmiş ise raydaki boşluk yazın daha artar.

Aşağıdaki olaylardan hangisi gaz maddelerin genleşmesi ile ilgilidir?


A
Otomobil lastiklerinin yaz ve kış aylarında şişkinliklerinin değişmesi
B
Sıcak ortamda termometrenin gösterdiği değerin artması
C
Gözlük yapımında, çerçevenin ısıtılıp içine cam takıldıktan sonra soğutulması
D
Kalorifer peteklerinin ısınırken veya soğurken çıtırtı sesi çıkarması

Fen Bilimleri dersinde öğretmen genleşme ve büzülme olaylarını anlatırken tahtaya aşağıdaki örnekleri yazıyor.

1. Kış aylarında futbol topunun havasının inmesi

2. Yazın elektrik tellerinin sarkması

3. Termometrenin içindeki sıvının cam boru içinde alçalması

4. Su ısıtıcısında su kaynadıktan sonra termostatın su ısıtıcısını kapatması

Öğretmenin yazdığı örneklerin genleşme ve büzülme olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
Genleşme 1 ve 2 Büzülme 3 ve 4
B
Genleşme 3 ve 4 Büzülme 1 ve 2
C
Genleşme 1 ve 3 Büzülme 2 ve 4
D
Genleşme 2 ve 4 Büzülme 1 ve 3

Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bazı araçlar verilmiştir.

Bu araçların hangisinde maddelerin genleşme veya büzülme özelliğinden faydalanılmamıştır?

blank


A
B
C
D

Katı, sıvı ya da gaz hâldeki maddelerin ısı verdiklerinde hacimlerinde meydana gelen azalmaya ne denir?


A
Donma
B
Büzülme
C
Kaynama
D
Genleşme

Aşağıdakilerden hangisi “Soğuyan maddeler büzülür.” ifadesini açıklamak için verilen bir örnektir?


A
Termometre içindeki cıva seviyesinin yukarı doğru çıkması
B
Plastik topun sıcakta büyümesi
C
Elektrik tellerinin soğuk havalarda gerginleşmesi
D
Elektrikli su ısıtıcısında su kaynadıktan sonra termostatın ısıtıcıyı kapatması

blank

Cansu 1 TL'lik madeni paranın ortasını çıkartmıştır.

Paranın ortasını tekrar yerine yerleştirmek isteyen Cansu,

I. Paranın ortasını ısıtmalı

II. Paranın ortasını soğutmalı

III. Paranın dış kısmını soğutmalı

ifadelerinden hangisi ya da hangilerini yapmalıdır?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III