5. Sınıf Fen Bilimleri Isı ve Sıcaklık

Süre:

Bilgi: Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir.

Buna göre sıcaklıkları verilen aşağıdaki maddelerin hangisinde ısının akış yönü yanlış gösterilmiştir?


A
B
C
D

Aşağıda ısı ve sıcaklık ile ilgili ifadeler verilmiştir.

Buna göre ısının olduğu sütuna kaç tane "√" işareti konulmalıdır?


A
2
B
3
C
4
D
5

blank

Cansu sıcak bir kahve içmektedir.

Buna göre sıcak kahve ve Cansu'nun eli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A
Cansu'nun elinin sıcaklığı azalır.
B
Kahve daha da sıcak olur.
C
Kahve Cansu'nun eline ısı vermiştir.
D
Kahve ile Cansu'nun elinin sıcaklığı artar

Sonbahar ne kadar çabuk geçti. Hava iyice soğumaya başladı. Bir hafta önce hava durumunu izlerken İstanbul’un sıcaklığının 10 ...°C... olduğunu spiker söylemişti. Babam akşam sobayı yaktı. Sobada yanan kömürün verdiği ...ısı... odanın sıcaklığını yükseltti. Odada bulunan ...kalorimetre kabında..., odanın sıcaklığını 22 °C olarak okudum.

Sobanın üzerine koyduğu kestane ...sıcak... olduğu için babam maşayla kestaneyi aldı.

Yukarıdaki paragrafta yer alan cümleleri Mert, kırmızı kalemle uygun kelimeleri yazarak tamamlamıştır.

Buna göre Mert paragrafa yazdığı hangi kelimede hata yapmıştır?


A
°C
B
ısı
C
kalorimetre kabı
D
sıcak

Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramları birbirlerine karıştırılmaktadır.

→ Suyun kaynama sıcaklığı 100 °C’tır.

→ İnsanların vücut sıcaklığı 36,5 kaloridir.

→ Yarın Ankara'nın hava ısısı 20 °C olması bekleniyor.

→ Odada bulunan termometre odanın sıcaklığını 20 °C olarak gösteriyor.

Yukarıda verilen ısı ve sıcaklık örneklerinden kaç tanesi yanlış kullanılmıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Sıcaklıkları farklı olan kaplardaki sular birbirine temas ettiriliyor. Sonra sıcaklık değişimleri termometre ile ölçülüyor.

blank

Buna göre yapılan deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?


A
Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
B
Isı veren maddenin sıcaklığı azalır.
C
Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında sıcaklık alışverişi olur.
D
Isı alışverişi, her iki maddenin sıcaklığı eşit olduğunda sona erer.

Isı ve sıcaklık ile ilgili,

I. Isı bir enerjidir.

II. Sıcaklık dinamometre ile ölçülür.

III. Isı, sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıda K, L, M ve N cisimlerinin sıcaklık değerleri verilmiştir.

blank

Buna göre ısının akış yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda sıcaklık değerleri verilen sular yeterince büyük bir kaba konulup karıştırılıyor.

Buna göre oluşan karışımın sıcaklığı hangisinde 40 °C olabilir?

blank


A
B
C
D

Isı veya sıcaklık kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru kullanılmıştır?


A
Bugün Ankara'nın hava ısısı 25 °C olacakmış.
B
Elimizi sıcak çay bardağına dokundurduğumuzda elimiz çay bardağından sıcaklık alır.
C
Soba yandığında çevresine ısı enerjisi verir.
D
Hemşire, Ahmet'in vücut ısısını hasta termometresi ile ölçtü.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır?


A
Kardeşimin vücut ısısı 38 °C olmuş
B
Bugün hava sıcaklığının 25° C olması bekleniyor.
C
Bardaktaki suyun ısısını termometre ile ölçtüm.
D
Çaydanlıktaki suyun sıcaklığı 70 kaloriydi.

“Kahvaltı hazırlamak için mutfağa geçen annem ocağı yaktı. Ocak çaydanlıktaki suya ____ vermeye başladı. Suyun ____ zamanla yükseldi. Su 100 ____ kaynamaya başladı.”

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurduğumuzda hangi kavram açıkta kalır?


A
Kalori
B
Isı
C
Sıcaklık
D
°C