5. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Maddeyle Karşılaşması

Süre:

Aşağıda ışığın maddeyle karşılaşması ile ilgili cümleler boşluklar bırakılarak yazılmıştır.

→ Işığı iyi geçiren maddelere .......I....... madde denir.

→ Işığı geçirmeyen maddelere ......II..... madde denir.

→ Işığı kısmen geçiren maddelere .......III....... madde denir.

Cümlelerdeki boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A
I Saydam II Opak III Yarı saydam
B
I Opak II Yarı saydam III Saydam
C
I Yarı saydam II Saydam III Opak
D
I Saydam II Yarı saydam III Opak

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ışığı geçirme durumları verilmiştir.

Buna göre, tabloda hangi madde için yapılan işaretleme yanlıştır?


A
Yağlı kağıt
B
Tahta parçası
C
Kitap kapağı
D
Pencere camı

Aşağıda öğrencilerin ışık ve madde ile ilgili ifadeleri verilmiştir.

Buna göre, hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır?


A
Kalınlığı artırılan pencere camının saydamlığı azalır.
B
Saydam maddeler ışığı diğer tarafa tam olarak geçiremez.
C
Opak maddeler ışığı geçirmediklerinden diğer taraftaki cisimler görünmez.
D
Sisli ve bulutlu havalarda, hava yarı saydam hâle gelir.

Bir buzlu camın arka tarafındaki kişinin resmi gösterilmiştir.

Buna göre buzlu camın arkasındaki kişinin ön taraftan net görülememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
Saydam maddenin kişiden gelen ışınların tamamını geçirmesi
B
Yarı saydam maddenin kişiden gelen ışınların bir kısmını geçirmesi
C
Saydam olmayan maddenin kişiden gelen ışınları geçirmemesi
D
Ortamın karanlık olması

Bilgi: Seralarda mevsiminden önce sebze ve meyve yetiştirilir. Sera ortamı, hem soğuk hava koşullarından kaynaklanan olumsuz etkenlere karşı bitkilerin korunmasını hem de güneş ışığının içeri girmesini sağlamaktadır.

Buna göre, seraların üzeri hangi madde ile kapatılmıştır?


A
Saydam madde
B
Yarı saydam madde
C
Opak madde
D
Opak ve yarı saydam madde

Fen Bilimleri öğretmeninin tahtaya yazdığı maddelerden kaç tanesi yarı saydam maddedir?


A
2
B
3
C
4
D
5

Işığın maddeyle karşılaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Bazı saydam maddelerin kalınlıkları artırılırsa yarı saydam hâle gelir.
B
Saydam maddeler arkalarındaki maddeleri gösterir.
C
Opak maddeler ışığı hiç geçirmeyen maddelerdir.
D
Saydam olmayan bir karton, yeterince inceltilirse saydam özellik gösterir.

Bilgi: Maddelerin saydamlık özelliği değişebilir.

Bu bilgiyi doğrulamak için hazırlanan resimlerden hangileri yanlış gösterilmiştir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda bazı maddeler verilmiştir.

→ Beyaz kağıt
→ Buzlu cam
→ Cam bardak
→ Yağlı kağıt

Bu maddeler ışığı geçirme durumlarına göre gruplandırılırsa hangisi grup dışında kalır?


A
Beyaz kağıt
B
Buzlu cam
C
Cam bardak
D
Yağlı kağıt

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Sisli ortamların, sis yoğunluğuna göre ışık geçirgenliği değişebilir.
B
Saydam maddeler ışığı iyi geçirdiklerinden diğer taraftaki cisimler rahatlıkla görülebilir.
C
Maddelerin saydamlık özelliği değiştirilemez.
D
Yağlanmış olan kağıt yarı saydam hâle gelebilir.

Havanın bulutlu olduğu günlerde yeryüzü yeterince aydınlık olmaz.

Bu olaya neden olan bulutlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A
Saydam maddelerdir.
B
Işığı geçirmezler.
C
Yarı saydam maddelerdir.
D
Saydam olmayan (opak) maddelerdir.

Aşağıda verilen maddelerden hangisi üzerine düşen ışığın bir kısmının geçmesini sağlar?


A
Mumlu kağıt
B
İnce naylon
C
Hava
D
Beton