5. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Yansıması

Süre:

“Işık ışıklarının pürüzlü yüzeylere çarparak farklı doğrultularda yansımasına dağınık yansıma denir. Fotoğrafçıların kullandığı spot lambalarının etrafındaki çanak parlak ve pürüzlüdür. Pürüzlü olmasının nedeni dağınık yansıma oluşturmak ve daha iyi aydınlanma sağlamaktır. Lambanın etrafındaki çanaktaki pürüzlerin herbiri farklı açılarla yerleştirilmiş küçük birer ayna gibi davranır ve ışınlar farklı doğrultularda yansır.”

Öğretmen: Çocuklar dağınık yansımanın faydalarına siz de birer örnek verir misiniz?

Emel: Sayfaları parlak kağıtlı kitabı okumak, üzerine düşen ışınlar düzgün yansıma yapacağı ve göze fazla ışık geleceği için daha zordur. Saman kağıtlı kitapta dağınık yansıma sonucu ışınlar her yöne gider ve göze fazla ışık gelmesini engeller.

Çiler: Rüzgarsız bir günde, su birikintisi veya gölde görüntümüzü net bir şekilde görebiliriz.

Buna göre öğrencilerin verdiği örneklerle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?


A
Emel’in örneği doğru Çiler’in örneği yanlıştır.
B
Emel ve Çiler’in örnekleri doğrudur.
C
Emel ve Çiler’in örnekleri yanlıştır.
D
Emel’in örneği yanlış Çiler’in örneği doğrudur.

Işığın yansımasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir.
B
Yüzeye dik olarak çizilen hayali çizgiye normal denir.
C
Yüzeye dik gelen ışınlar yansımaz.
D
Aynalar düzgün yansıma yapan cisimlerdir.

Şekilde a harfiyle gösterilen bölgenin tanımı hangisidir?


A
Gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açıdır.
B
Yansıyan ışınla normal arasındaki açıdır.
C
Gelen ışınla normal arasındaki açıdır.
D
Gelen ışınla ayna arasındaki açıdır.

Yukarıdaki tabloyu dolduran İbrahim düzgün yansıma yapan yüzeylerin karşısına √ , dağınık yansıma yapan yüzeylerin karşısına χ sembolü koyuyor.

Tabloyu doğru doldurduğuna göre işaretlemesi nasıl olmuştur?

blank


A
B
C
D

blank

Yukarıdaki şemada a ve b ile gösterilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?


A
a Düzgün yansıma b Durgun su
B
a Dağınık yansıma b Durgun su
C
a Düzgün yansıma b Metal çaydanlık
D
a Düzgün yansıma b Dalgalı su

blank

Yukarıdaki şemada doğru yönde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?


A
1. çıkış
B
2. çıkış
C
3. çıkış
D
4. çıkış

blank

Utku’nun tünelin diğer ucundaki topu görebilmesi için kaç tane ayna kullanması uygun olur?


A
1
B
2
C
3
D
4

blank

Yukarıdaki yansımada gelme açısı ve yansıma açısı kaç derecedir?


A
Gelme açısı 40 Yansıma açısı 40
B
Gelme açısı 40 Yansıma açısı 50
C
Gelme açısı 50 Yansıma açısı 50
D
Gelme açısı 50 Yansıma açısı 40

Öğrenciler ışığın yansımasıyla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.

İlknur → Işığı dağınık yansıtan cisimler mat görünür.

Kadir → Yansıtıcı yüzeye dik çizilen doğruya normal denir.

Özge → Durgun suda düzgün yansıma gerçekleşir.

Emirhan → Işığı düzgün yansıtan cisimlere duvar örnek verilebilir.

Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?


A
İlknur
B
Kadir
C
Özge
D
Emirhan

a. Dalgalı su
b. Ayna
c. Metal kaşık
d. Buruşturulmuş alüminyum folyo

Ege, yukarıda verilen ortamları yansıma özelliklerine göre gruplandıracaktır.

Gruplandırma sonucu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A
Düzgün yansıma b-c Dağınık yansıma a-d
B
Düzgün yansıma a-b Dağınık yansıma c-d
C
Düzgün yansıma a-c Dağınık yansıma b-d
D
Düzgün yansıma a-d Dağınık yansıma b-c

blank

Bir ışık ışınının düzgün yüzeyde yansıması şekildeki gibi gösterilmiştir.

Buna göre ışığın yansıma açısı kaç derecedir?


A
50°
B
40°
C
30°
D
20°

Aşağıdaki tabloda ışıkla ilgili bazı işaretlemeler yapılmıştır.

blank

Her doğru işaretleme 10 puan olduğuna göre öğrenci kaç puan almıştır?


A
40
B
30
C
20
D
10