5. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Yayılması

Süre:

Öğretmen: “Işık doğrusal yolla yayılan bir enerjidir. Kurduğum düzenekleri kullanarak ışık kaynağını görüp görmediğinizi not edin”

Öğrenciler öğretmenlerinin kurduğu düzenekleri test ederek sonuçları not alıyorlar.

Buna göre hangi düzenekte gözlem yapan öğrenci ışığı görebilmiştir?


A
1. düzenek
B
2. düzenek
C
3. düzenek
D
4. düzenek

Aşağıda “Işığın Yayılması” konusuyla ilgili bir şema hazırlanıyor.

Buna göre şemadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?


A
Her yönde yayılır.
B
Bir doğru boyunca yayılır.
C
Eğrisel olarak yayılır.
D
Işın çizgileri ile gösterilir.

Bir el fenerinden yayılan ışınlar aşağıda gösterilmiştir.

blank

Buna göre,

I. Lambanın bir noktasından değil her noktasından ışınlar bir araya gelerek ışın demetlerini oluşturur.

II. Işın demetlerini kağıt üzerinde gösterirken basit ışın çizimlerinden yararlanılır.

III. Işığın yayılma doğrultusuna göre ışınlar çizilir, koyulan okun yönü ise ışığın yayılma yönünü gösterir.

yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Fen Bilimleri öğretmeni bir bilgiyi anlatmak için aşağıdaki resimleri öğrencilere göstermiştir.

blank

Buna göre öğretmen hangi bilgiyi anlatmak istemiştir?


A
Işık bir enerjidir.
B
Işık bir doğru boyunca yayılır.
C
Işık, ışın çizgileri ile gösterilir.
D
Işık, her ortamda yayılır.

Bilim insanları ışık kaynaklarından çıkan ışığı kağıt üzerinde gösterirken basit ...ışın... çizimlerinden yararlanılırlar. Bunun için düz bir çizgi çizer ve bu çizginin ortasına bir ...ok işareti... koyarlar. Çizilen bu çizgilere ışın veya ...ışık ışını... denir. Bu çizimler, ışığın ...eğrisel... bir yol izlediğini göstermek için kullanılır.

Yukarıdaki paragrafta yer alan cümleleri Hümeyra, kırmızı kalemle uygun kelimeleri yazarak tamamlıyor.

Buna göre Hümeyra paragrafa yazdığı hangi kelimede hata yapmıştır?


A
ışın
B
ok işareti
C
ışık ışını
D
eğrisel

blank

Yukarıda bazı araç ve gereçlerden çıkan ışıklar basit ışın çizimleri ile gösterilmiştir.

Buna göre ışın demetleri hangisi ya da hangilerinde doğru olarak çizilmiştir?


A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
1 ve 3

Işığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazılıyor.

blank

Buna göre doğru - yanlış sütununda oluşan harfler aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

blank


A
B
C
D

“Işık bir enerjidir. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne doğrular boyunca yayılır. Işık, ışınlar çizilerek gösterilir. Işık ışınlarının önüne bir engel gelmediği sürece ilerlemesine devam eder. Işık saydam ortamlarda ve boşlukta yayılır. Işığın doğrusal yolla yayıldığını anlamamızı sağlayan olaylar vardır. Bu olaylara örnek verir misiniz?

Öğretmenin ışık ile ilgili açıklamayı yaptıktan sonra sorduğu soruya öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir.

Defne : Tam gölgenin oluşması sırasında cisim ile gölgesinin birbirine benzemesi

Derin : Yanan bir muma düz bir pipetle baktığımızda ışığı görürken eğri pipetle baktığımızda göremeyiz.

Zeynep : Aynaya baktığımızda düzgün bir görüntümüzün oluşması

Aysel : Güneş ve Ay tutulmalarının meydana gelmesi

Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir?


A
Aysel
B
Zeynep
C
Derin
D
Defne

Işığın yayılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Tüm ışık kaynaklarından yayılan ışınlar doğrular boyunca yayılır.
B
Işığın izlediği kabul edilen doğrusal yollara ışık ışını denir.
C
Işık, önüne çıkan engelin etrafından dolanarak yoluna devam eder.
D
Cisimlerin görülebilmesi için ortamda ışık kaynağı olması gerekir.

blank

Işık veren bir ampulün resmi gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A
Ampulden çıkan ışık tek yönde ve doğrusal yollar izleyerek yayılır.
B
Ampulden çıkan ışık her yönde ve doğrusal yollar izleyerek yayılır.
C
Ampulden çıkan ışık her yönde ve eğrisel yollar izleyerek yayılır.
D
Ampulden çıkan ışık tek yönde ve eğrisel yollar izleyerek yayılır.

Lambalardan etrafa yayılan ışınlar çizim olarak aşağıda gösterilmiştir.

blank

Buna göre, hangi çizim ya da çizimler doğrudur?


A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
1 ve 3

Eşit bölmeli düzlemde bir mum ve ışık geçirmeyen engel ile bir düzenek kurulmuştur.

blank

Buna göre mumdan yayılan ışık hangi noktaya ulaşamaz?


A
K
B
L
C
M
D
N