5. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Süre:

Şeyma elindeki dinamometre ile aşağıdaki cisimleri asarak sırasıyla ölçüm yapıyor. Ölçümleri bulduktan sonra değerleri grafikte gösteriyor.

Buna göre Şeyma'nın çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
B
C
D

blank

100 N ölçebilen bir dinamometre ile aşağıdaki kuvvetlerden hangisi ölçülemez?


A
10 N
B
70 N
C
95 N
D
120 N
blank

Buna göre işçi, kutuyu hareket ettirebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A
Zemine kum dökmelidir.
B
Zemine kaydırmaz bant yapıştırmalıdır.
C
Kutunun üstüne ağırlık koymalıdır.
D
Zemini zımparalayıp daha pürüzsüz hâle getirmelidir.
blank

Yukarıda iki farklı uçağın resimleri verilmiştir.

Bu uçaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Uçaklara hava direnci etki eder.
B
1 nolu uçak hava direncinden daha fazla etkilenir.
C
2 nolu uçak hava direncinden en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır.
D
1 nolu uçak hava direncinden az etkilendiğinden daha büyük hızlara ulaşabilir.
blank

Ali, Serkan ve Cihat boyu 80 cm olan esnek lastik kumaşa kuvvet uygulayarak boyunu aşağıdaki gibi uzatıyorlar.

Ali lastiğin boyunu 105 cm yapıyor.

Serkan lastiğin boyunu 150 cm yapıyor.

Cihat lastiğin boyunu 130 cm yapıyor.

Buna göre lastiğe en az ve en fazla kuvvet uygulayan kişiler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
En Az Ali En Fazla Serkan
B
En Az Serkan En Fazla Cihat
C
En Az Cihat En Fazla Ali
D
En Az Ali En Fazla Cihat

Aşağıda verilen örnekler sürtünme kuvvetini artırıcı veya azaltıcı olarak gruplandırılırsa, hangi örnek grup dışında kalır?


A
Makine parçalarının yağlanması
B
Bazı yollarda zeminin pürüzlü yapılması
C
Uçakların burnunun sivri tasarlanması
D
Yüzücülerin suya atlarken ellerini birleştirmesi
blank

Maglev adı verilen trenler çok güçlü mıknatıslarla raylardan bir miktar yukarı doğru kaldırılarak hareket ettirilmektedir.

Maglev ile ilgili,

I. Hava direncini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

II. Az sürtünme kuvveti uygulandığı için yüksek hızlara ulaşır.

III. Diğer trenlerden farklı olarak raylar maglev trenine sürtünme kuvveti uygulamaz.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili resimler verilmiştir.

blank

Buna göre hangi durumlarda sürtünme kuvvetinin az olması istenir?


A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
2 ve 4
D
1, 3 ve 4

Öğretmen özdeş demir bilyeleri aynı yükseklikten birinde su diğerinde hava olan iki kaba aynı anda bırakıyor.

Öğrencilerine “Hangi bilye kap tabanına daha önce düşer, neden?” sorusunu soran öğretmen aşağıdaki cevapları alıyor.

blank

Mert: 1. durumda bilye daha önce düşer çünkü hava direnci su direncinden daha azdır.

Özlem: İki bilyede aynı anda düşer çünkü bilyelerin ağırlıkları eşittir.

Öğrencilerin verdiği cevaplarla ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

 
A
Öğretmenin sorusuna Mert doğru Özlem yanlış cevap vermiştir.
B
Öğretmenin sorusuna her iki öğrenci de doğru cevap vermiştir.
C
Öğretmenin sorusuna Mert yanlış Özlem doğru cevap vermiştir.
D
Öğretmenin sorusuna her iki öğrenci de yanlış cevap vermiştir.

Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde kuvvetin etkisi yoktur?


A
Elmanın ağaçtan yere düşmesi
B
Ampulün ışık vermesi
C
Kalecinin topu durdurması
D
Çivinin duvara çakılması
Öğretmen: Çocuklar aşağıdaki şemada cümleleri doğru şekilde tamamlayacak kavramları işaretleyin. blank

Öğretmeninin sorusunu doğru cevaplayan Aysel sırasıyla hangi kavramları kullanmıştır?


A
arttırır, arttırır, azaltır, azaltır
B
azaltır, arttırır, azaltır, arttırır
C
arttırır, azaltır, arttırır, azaltır
D
azaltır, azaltır, arttırır, arttırır
blank

Özdeş dinamometrelere uygulanan blankkuvveti 60N olarak ölçülüyor.

blankkuvveti kaç N’dur?


A
40
B
20
C
60
D
80
blank

Yanda gösterilen aletle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Kuvvet ölçmek için kullanılır.
B
İçinde esnek bir yay vardır.
C
Uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa yaydaki uzama o kadar küçük olur.
D
Kalın yay kullanılırsa büyük kuvvet ölçülebilir.

Bir dinamometreye farklı kuvvetler uygulayarak elde edilen uzama miktarları aşağıdaki tabloya kaydediliyor.

blank

Bu dinamometreye 200N’luk kuvvet uygulandığında yay kaç cm uzar?


A
20
B
30
C
36
D
40
blank

Dilek sürtünme kuvvetiyle ilgili yukarıdaki tabloyu hazırlıyor.

Tabloda bir hata yaptığını fark ediyor. Hangi iki ifade yer değiştirirse tablosu doğru olur?


A
1 ve 2
B
1 ve 4
C
2 ve 4
D
2 ve 3

Farklı kuvvetler aynı dinamometre ile ölçülmüş ve elde edilen değerler aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir.

blank

Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?


A
40 N’luk kuvvet uygulandığında yayda 8 cm’lik uzama meydana gelmiştir.
B
50 N’luk kuvvet dinamometrenin ölçebileceğinden fazladır.
C
Uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama miktarı azalmıştır.
D
Bu dinamometre ile 100N’luk kuvvet ölçülmez.

Uçakların ön taraflarının sivri olarak tasarlanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sürtünme kuvvetini arttırarak hareketi kolaylaştırmak
B
Sürtünme kuvvetini arttırarak hareketi zorlaştırmak
C
Sürtünme kuvvetini azaltarak hareketi kolaylaştırmak
D
Sürtünme kuvvetini azaltarak hareketi zorlaştırmak

Burcu 60 N ağırlığındaki çantanın ağırlığını dinamometre ile ölçmek istiyor.

Aşağıdaki dinamometrelerden hangisini kullanması daha doğru olur? (Dinamometrelerin üzerinde kaldıracakları en büyük kuvvet yazılıdır.)

blank
A
B
C
D