5. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Ölçülmesi

Süre:

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

→ Pencerenin açılması

→ Teneke kutunun ezilmesi

→ İtilen el arabasının harekete geçmesi

→ Tahtaya yazı yazılması

Buna göre olayların kaç tanesi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmiştir?


A
1
B
2
C
3
D
4

Kuvvetin ölçülebilir bir büyüklük olduğunu söyleyen Gamze öğretmen öğrencilerinden kuvveti ölçen aletin adını söyleyip bu aletin basit bir modelini yapmalarını istiyor. Eda ve Ahmet aşağıdaki modelleri hazırlayıp aletin adını üzerine yazıyorlar.

Eda ve Ahmet’in yaptığı modeller ve verdikleri cevapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Eda dinamometrede esnek cisimlerin kullanıldığını bilmiyor.
B
Ahmet kuvvet ölçen aletin adını yanlış biliyor.
C
Eda kuvvet ölçen aletin adını doğru biliyor.
D
Ahmet kuvvetin nasıl ölçüleceğini ve aletin adını doğru biliyor.

Aşağıda bir araç ile ilgili bilgiler verilmiştir.

→ Kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
→ Yapısında sarmal yay bulunur.
→ Yapısındaki sarmal yayın uzama miktarı; yayın cinsine, kalınlığına ve boyuna bağlıdır.

Bu bilgiler aşağıdaki araçlardan hangisine aittir?


A
B
C
D

blank

K cismi dinamometreye asıldığında 10 N değerini gösteriyor. L cismi asıldığında ise yukarıda verilen durum oluşuyor.

Buna göre L cismi asıldığında dinamometre kaç N gösteriyordur?


A
10
B
20
C
30
D
40

Özdeş dinamometrelere farklı kuvvetler uygulandığında şekildeki durumlar oluşuyor.

blank

Buna göre dinamometrelere uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
1 > 2 > 3
B
2 > 1 > 3
C
3 > 1 > 2
D
2 > 3 > 1

Aşağıda verilen resimde çocuklar halat çekme oyunu oynamaktadırlar.

blank

Halat çekme oyununu 1. gruptaki öğrenciler kazandığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?


A
1. gruptaki öğrenciler daha fazla kuvvet uygulamışlardır.
B
2. gruptaki öğrenciler daha fazla kuvvet uygulamışlardır.
C
1. gruptaki öğrenci sayısı azalırsa oyunu yine kazanırlar.
D
2. gruptaki öğrenci sayısı azalırsa oyunu kazanan 2. grup olur.

Günlük hayatımızın pek çok alanında kuvvetlerle iç içe bulunuruz.

Buna göre verilen resimlerden hangisinde kuvvetin etkisinden bahsedilemez?

blank


A
B
C
D

Aşağıda iki farklı dinamometrede kullanılan yaylara ait resimler verilmiştir.

blank

Bu yaylarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
1. dinamometredeki yay ölçümden sonra eski hâline gelmiştir.
B
2. dinamometre ile dinamometrenin en fazla ölçebileceği kuvvetten daha büyük bir kuvvet ölçülmüştür.
C
2. dinamometrede kullanılan yayın esneklik sınırı aşılmış ve esneklik özelliğini kaybetmiştir.
D
1. dinamometre kullanılan yayın esneklik sınırı aşılmış ve esneklik özelliğini kaybetmiştir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi kuvvetin etkisi olmadan gerçekleşmiştir?


A
Odamızda bulunan sandalyeyi iterek yerini değiştirmemiz
B
Elektriğin odamızdaki televizyonu çalıştırması
C
Elimize aldığımız teneke kutuyu buruşturmamız
D
Futbol topuna vurarak hızlandırmamız

Dinamometre ile ilgili,

→ Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
→ Kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
→ Sınırlı bir aralıkta ölçüm yapar.
→ Dinamometrede okunan değerin birimi Newton'dur.

ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


A
1
B
2
C
3
D
4

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ

Kuvveti ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre adı verilir. Kuvvet birimi Newton’dur. Kısaca N harfi ile gösterilir. Dinamometrelerin yapısında esnek bir cisim olan yay bulunur. Yaylar esnek madde olsalar da üzerlerine dayanabileceklerinden fazla kuvvet uygulanırsa ve esneklik özelliklerini kaybederler. Bu yüzden bir dinamometre ile en fazla üzerinde yazılı kuvvet değeri kadar kuvvet ölçülebilir. Dinamometrenin ölçebileceği kuvvet değeri yayın cinsine, boyuna ve kalınlığına bağlıdır.

İnternet Haberi

Kuvvetin ölçülmesi ile ilgili yukarıdaki metni okuyan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?


A
Dinamometrenin yapısında kullanılan malzemenin özelliği
B
Dinamometrenin kim tarafından icat edildiği
C
kuvvetin birimi
D
Dinamometrenin ölçeceği kuvvetin nelere bağlı olduğu

Kağıdın buruşturulması

● Kapının çekilerek açılması

● Tahtanın silinmesi

● Çantanın taşınması

Yukarıdaki olayların kaç tanesinin gerçekleşmesinde kuvvetin etkisi vardır?


A
1
B
2
C
3
D
4