5. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Değişimi

Süre:

Aşağıda suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki dolanımı verilmiştir.

Buna göre şekildeki numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
1 Erime 2 Donma
B
1 Buharlaşma 2 Yoğuşma
C
1 Süblimleşme 2 Kırağılaşma
D
1 Kaynama 2 Donma

Islak olan bir tişörtün dört farklı bölgede kuruması sağlanacaktır.

Buna göre tişört hangi bölgede daha çabuk kurur?


A
1. bölgede
B
2. bölgede
C
3. bölgede
D
4. bölgede

blank

İç içe geçmiş iki cam bardak şekildeki gibi sıkışmıştır.

Bardakların kırılmadan ayrılabilmesi için,

I. Yalnız 1. bardağın içine buz konulmalı

II. Yalnız 2. bardak ocakta ısıtılmalı

III. Aynı anda 1. bardak soğutulmalı, 2. bardak ısıtılmalı

ifadelerden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıdaki öğrencilerin düzeneklerinde özdeş kaplarda eşit miktarlarda su ve tuz bulunmaktadır.

İlk sıcaklıkları verilen kaplar şekildeki gibi özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında, hangi öğrencinin kabındaki su daha tuzlu olur?

blank


A
B
C
D

Eşit miktarda şişirilen özdeş iki balon farklı sıvıların üzerine konulup bekletildiğinde hacimleri aşağıdaki gibi oluyor.

blank

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
1. balonda genleşme olayı gerçekleşmiştir.
B
2. balonda büzülme olayı gerçekleşmiştir.
C
1. balonun konulduğu sıvı daha soğuktur.
D
Gaz hâldeki maddelerde de genleşme ve büzülme olayı gerçekleşir.

Aşağıda ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili ifadeler verilmiştir.

1. Termometre ile ölçülür.

2. Enerji çeşididir.

3. Birimi santigrat derecedir.

4. Isının akış yönünü gösterir.

5. Birimi kalori veya jouledür.

6. Kalorimetre kabı ile hesaplanır.

Buna göre verilen ifadelerin ısı ve sıcaklık olarak eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?


A
Isı 1, 3, 4 Sıcaklık 2, 5, 6
B
Isı 2, 5, 6 Sıcaklık 1, 3, 4
C
Isı 1, 2, 4 Sıcaklık 3, 5, 6
D
Isı 3, 5, 6 Sıcaklık 1, 2, 4

Katı hâldeki saf maddenin ısıtılması sırasındaki sıcaklık değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

blank

Buna göre bu maddenin erime noktası kaç °C'tır?


A
25
B
55
C
80
D
95

blank

Yandaki şekilde içerisinde K sıvısı bulunan küçük kap, L sıvısı bulunan büyük kabın içerisine konuluyor. Kaplarda gerçekleşen ısı alışverişi sonucunda aşağıdaki grafikler çiziliyor.

blank

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Isının akış yönü K sıvısından L sıvısına doğrudur.
B
Isı alışverişi bittiğinde sıvıların son sıcaklıkları 40 °C olmuştur.
C
L sıvısının ilk sıcaklığı, K sıvısının ilk sıcaklığından fazladır.
D
K sıvısının sıcaklığı azaldıktan sonra 40 °C'ta sabit kalmıştır.

Aşağıda maddenin hâl değişimi ile ilgili örnekler verilmiştir.

1. Kışlık kıyafetlerimizin arasına naftalin koymak

2. Dondurmanın erimesini engellemek için kuru buz koymak

3. Tuvaletlerdeki kokuyu gidermek için katı koku giderici koymak

4. Sıcak havalarda yerleri ıslatmak

Buna göre verilen örneklerden hangisinde farklı bir hâl değişim olayı gerçekleşir?


A
1
B
2
C
3
D
4

Isı, ..............................................................
....................................................................

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?


A
birimi santigrat derecedir.
B
maddeler arasında alınıp verilebilir.
C
bir enerji türüdür.
D
sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar.

Bilgi: Deodorant ve sprey kutuları güneşte bırakılır veya ateşe atılırsa bir süre sonra patlar.

Buna göre patlama olayının gerçekleşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
Genleşme
B
Büzülme
C
Donma
D
Yoğuşma

blank

Yandaki demirin erime noktası 1535 °C'tır.

Buna göre sıcaklığı 1535 °C olan katı hâldeki demir ısıtılırsa,

I. Demir eriyerek sıvı hâle geçmeye başlar.

II. Demirin sıcaklığı artmaya devam eder.

III. Demir tamamen eriyinceye kadar sıcaklığı sabit kalır.

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?


A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III