5. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Hal Değişimi

Süre:

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

Buna göre hangi olay gerçekleşirken çevresine ısı verir?


A
1
B
2
C
3
D
4

Yukarıda ısının etkisiyle maddelerde meydana gelen hâl değişimleri numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
1. olayda erime gerçekleşir.
B
2. olayda buharlaşma gerçekleşir.
C
3. olayda madde ısı almıştır.
D
4. olayda yoğuşma gerçekleşir.

Aşağıda buharlaşma ve kaynama ile ilgili özellikler verilmiştir.

1. Belirli sıcaklıkta olur.
2. Sıvının yüzeyinde olur.
3. Her sıcaklıkta olur.
4. Isı alarak gerçekleşir.
5. Sıvının her yerinde olur.
6. Sıvının her yerinde kabarcıklar oluşur.

Buna göre verilen özelliklerin buharlaşma ve kaynama olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?


A
Buharlaşma 2, 3, 4 Kaynama 1, 4, 5, 6
B
Buharlaşma 1, 5, 6 Kaynama 2, 3, 4
C
Buharlaşma 1, 2, 4, 6 Kaynama 3, 5
D
Buharlaşma 2, 3, 4, 6 Kaynama 1, 4, 5

blank

Buzluğa konulan şişedeki su bir süre sonra resimdeki gibi oluyor.

Buna göre buzlukta gerçekleşen olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Su ısı vererek donmuştur.
B
Su ısı alarak donmuştur.
C
Su hâl değiştirmiştir.
D
Su, sıvı hâlden katı hâle geçmiştir.

Aşağıda verilen olay çiftlerinden hangileri birbirinin tersi değildir?


A
Donma - Erime
B
Buharlaşma - Yoğuşma
C
Kaynama - Buharlaşma
D
Süblimleşme - Kırağılaşma

blank

İnsan sağlığı için zararlı olan cıvanın eldeki durumu yanda gösterilmiştir.

Yukarıda gerçekleşen olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Erime olayı gerçekleşmiştir.
B
Ele alınan cıva elden ısı almıştır.
C
El ısı kaybettiği için ısınır.
D
Cıva katı hâlden sıvı hâle geçmektedir.

Aşağıda bazı hâl değişimleri verilmiştir.

→ Demirin erimesi
→ Islak elin kuruması
→ Dondurmanın külahtan akmaya başlaması
→ Konsantre meyve sularının üretilmesi

Bu hâl değişimleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi ortaktır?


A
Hepsinde buharlaşma olayı gerçekleşmiştir.
B
Hepsinde erime olayı gerçekleşmiştir.
C
Maddeler ısı almıştır.
D
Maddeler ısı vermiştir.

Mert bir konu ile ilgili arkadaşlarına aşağıdaki resmi göstermiştir.

blank

Buna göre Mert ikinci resim olarak aşağıdaki resimlerden hangisini arkadaşlarına gösterebilir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda iki olayla ilgili bir şekil verilmiştir.

blank

Buna göre şekildeki numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
1 Erime 2 Donma
B
1 Erime 2 Yoğuşma
C
1 Buharlaşma 2 Yoğuşma
D
1 Kaynama 2 Donma

Sabah duş alıp banyoda beklerken üşüdüm ve vücudumdaki su kurumaya başladı. Banyo aynasına baktığımda kendimi net olarak göremedim. Çünkü ayna yüzeyinde su damlacıkları oluşmuştu. Evden çıkıp yürürken evin önündeki buz tutmuş su birikintisine basıp düştüm.

Orhan'ın sabah yaşadığı olaylarda sırasıyla hangi hâl değişimleri meydana gelmiştir?


A
Yoğuşma - Donma - Buharlaşma
B
Erime - Buharlaşma - Yoğuşma
C
Buharlaşma - Yoğuşma - Donma
D
Buharlaşma - Kaynama - Kırağılaşma

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

→ Şelalenin donması
→ Çamaşırların kuruması
→ Margarinin erimesi
→ Yükseklerde uçan uçakların beyaz iz bırakması

Buna göre olaylarda maddeler arasında hangi hâl değişimi gerçekleşmemiştir?


A
Katı hâlden sıvı hâle
B
Sıvı hâlden katı hâle
C
Gaz hâlden sıvı hâle
D
Sıvı hâlden gaz hâle

Maddenin hâl değişimi konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Göllerde bulunan su yaz aylarında daha çok buharlaşır.
B
Donma sırasında sıvı madde dışarıya ısı vererek katı hâle geçer.
C
Gazlar ısı vererek süblimleşirken, katılar ısı alarak kırağılaşırlar.
D
Sıvı zeytinyağı donarken ısı verir.