5. Sınıf Fen Bilimleri Tam Gölge

Süre:

Yanda bir öğrenciye ait gölge gösterilmiştir.

Gölge oluşması ile ilgili,

I. Öğrencinin arka tarafında bir ışık kaynağı vardır.

II. Işık kaynağından çıkan ışınlar öğrencinin vücudundan geçmemiştir.

III. Öğrencinin tam gölgesi oluşmuştur.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıdaki 4 farklı ışık kaynağından sadece biri açıktır. Bu ortamda bulunan, bir kişinin gölgesi şekilde gösterilmiştir.

Buna göre hangi ışık kaynağı açıktır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Bir ışık kaynağının önüne paralel konulan engelin tam gölgesi oluşmaktadır.

blank

Buna göre ekranda oluşan tam gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

blank


A
B
C
D

Karanlık bir ortamda ışık kaynağının önüne perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

blank

Buna göre tenis topu K, L, M ve N noktalarından hangisine konulursa, perdede oluşan tam gölge daha küçük olur?


A
K
B
L
C
M
D
N

blank

Yukarıdaki şemada verilen ifadeler doğruysa "D", yanlışsa "Y" yönünde ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Karanlık bir odada gölge oluşturmak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?


A
El feneri
B
Kitap
C
Cam
D
Perde

Aşağıda gölge oluşumu ile ilgili deney yapılmıştır.

blank

Bu deney ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Top, muma yaklaştırılırsa gölge büyür.
B
Mum, topa yaklaştırılırsa gölge küçülür.
C
Perde, topa yaklaştırılırsa gölge küçülür.
D
Top, perdeye yaklaştırılırsa gölge küçülür.

blank

Güneş tutulmasını göstermek için K, L ve M cisimleri şekildeki gibi dizilmiştir.

Buna göre K, L ve M cisimleri hangi gök cismini temsil etmektedir?


A
K Dünya L Güneş M Ay
B
K Ay L Dünya M Güneş
C
K Güneş L Ay M Dünya
D
K Güneş L Dünya M Ay

Bir ışık kaynağı ile bir perde arasına aşağıdaki maddelerden hangisi konulursa, perde üzerinde tam gölge oluşmaz?


A
Silgi
B
Defter
C
Futbol topu
D
Şeffaf poşet

blank

Bir öğrenci K, L, M ve N konumlarında gölge boyunu ölçmektedir.

Buna göre öğrenci hangi konumda iken gölge boyu en fazladır?


A
K
B
L
C
M
D
N

Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Güneş ışık kaynağı, Dünya ve Ay ise opak madde görevi görür.
B
Ay tutulmasında Dünya'dan bakıldığında Ay görülmez.
C
Güneş tutulmasında Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
D
Ay tutulması olayında Ay, Dünya ile Güneş arasında bulunur.

Bazen farklı cisimlerin gölgeleri birbirine çok benzer. Biz hangi gölgenin hangi cisme ait olduğunu anlamayabiliriz.

blank

Yukarıdaki meyvelerden hangilerinin gölgesi aynı görünebilir?


A
Kiraz ve karpuz
B
Kiraz ve üzüm
C
Karpuz ve portakal
D
Üzüm ve portakal