5. Sınıf Matematik Alan Ölçme (Test 2)

Süre:

Zemini dikdörtgen şeklinde olan bir salona kenar uzunlukları 4 m ve 5 m olan dikdörtgen şeklinde bir halı seriliyor. Halı, şekildeki gibi salonun zeminini ortaladığında, her bir duvarın halıya uzaklığı 1 m oluyor.

Buna göre, zeminde halı serili olmayan alan kaç metrekaredir?


A
10
B
12
C
15
D
22

Şekilde ölçüleri verilen dikdörtgen panoya, kısa kenar uzunluğu 30 cm, uzun kenar uzunluğu 40 cm olan 5 tane dikdörtgen biçiminde kağıt, şekildeki gibi asılmıştır. Panoda kalan boş alan kaç metrekaredir?


A
1,7
B
1,6
C
1,4
D
1,2

Çevre uzunluğu 12 cm olan, karesel bölgelerden iki tanesi kullanılarak aşağıdaki dikdörtgensel bölge oluşturuluyor. Bu bölgenin alanı kaç cm²  dir.

blank


A
12
B
14
C
16
D
18

blank

Yukarıdakilerden hangisi, boyalı bölgenin alanının kaç birimkare olduğunun en yakın tahminidir?


A
18
B
22
C
25
D
27

blank

Alanı 6300 cm² olan bir panoya, çevre uzunluğu 120 cm olan, kare şeklindeki bir resim asılmıştır. Panoda kaç santimetrekarelik boş alan kalmıştır?


A
4500
B
4800
C
5400
D
5900

blank

Yukarıdaki planda ev ve odalar kare şeklindedir. Evin bir kenar uzunluğu 14 m, odaların bir kenar uzunluğu 4 m olduğuna göre, bu evin salonu kaç metrekaredir?


A
84
B
88
C
92
D
96

blank

Yukarıdaki şekilde boyalı alanın en yakın tahmini kaç birimkaredir?


A
10
B
12
C
14
D
15

blank

Şekildeki ABCD karesinin içine, EFGH karesi çizilerek aralarındaki bölge boyanmıştır. EFGH karesinin çevre uzunluğu 12 cm ve taralı bölgenin alanı 55 cm² olduğuna göre, ABCD karesinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?


A
24
B
28
C
32
D
36

blank

Yukarıda planı verilen Kerem'in odası, dikdörtgen biçiminde olup eni 2,8 m, boyu 4,2 m dir. Bu odaya plandaki gibi eni 120 cm, boyu 210 cm olan bir yatak ile eni 80 cm ve boyu 130 cm olan bir masa yerleştirilmiştir. Yatak ve masanın kapladığı alan dışındaki boş alana, tek parça halinde konulabilecek , dikdörtgen şeklindeki bir halının alanı en fazla kaç m² olur?


A
5
B
6
C
8
D
9

Bir kenarının uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki fayanslardan 12 tanesi, düz bir zemin üzerinde yan yana konularak farklı dikdörtgenler oluşturuluyor. Bu dikdörtgenlerden çevresi en küçük olanın çevresi kaç cm dir?


A
120
B
140
C
160
D
260

blank

Sekiz tane eş kareden oluşan taralı şeklin çevresi 96 cm olduğuna göre, alanı kaç cm² dir?


A
288
B
296
C
298
D
300

Eni 4 m, boyu 6 m olan dikdörtgen şeklindeki bir düzgün yüzey, aynı büyüklükte olan kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Fayansın bir kenarı 20 cm olduğuna göre, kaç fayans gerekir?


A
400
B
480
C
540
D
600

blank

Verilen şekiller, birbirine eş kareler kullanılarak yapılmıştır. Bu şekillere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
İki şeklin çevrelerinin uzunlukları birbirine eşittir.
B
1.şeklin çevresinin uzunluğu, 2. şeklin çevresinin uzunluğundan büyüktür.
C
1. şeklin alanı, 2. şeklin alanından büyüktür.
D
İki şeklin alanları birbirine eşittir.