5. Sınıf Matematik Alan Ölçme Çıkmış Sorular

Süre:

Alanı 81 cm² olan karenin bir kenarının uzunluğu ile alanı 108 cm² olan dikdörtgenin bir kısa kenarının uzunluğu eşittir.

Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir?


A
12
B
18
C
21
D
27

Kareli kâğıtta verilen şeklin tamamı 14 000 m² alana sahip bir arsanın modelidir. Boyalı bölgelerin tamamına çiçek dikilmiştir.

Buna göre bu arsanın çiçek dikilmeyen bölgesinin alanı kaç metrekaredir?


A
4600
B
4700
C
4800
D
4900

Kenar uzunlukları 80 m ve 30 m olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin bir kısmına domates, geriye kalan kısmına da soğan dikilmiştir.

Bir kenarının uzunluğu 20 m olan kare biçimindeki kısma domates dikildiğine göre soğan dikilen kısmın alanı kaç metrekaredir?


A
600
B
800
C
1600
D
2000

Kenar uzunlukları 6 m ve 10 m olan dikdörtgen ile aynı alana sahip ve kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.

Çizilecek olan bu dikdörtgenin çevresi en fazla kaç metre olur?


A
140
B
122
C
38
D
34

Alanı 48 m² olan dikdörtgen şeklindeki bir salonun kenar uzunluklarından biri 6 m’dir. Bu salona bir kenar uzunluğu, salonun uzun kenarının uzunluğunun  'ine eşit olan kare şeklindeki 3 halı, birbirine değmeyecek şekilde seriliyor.

Buna göre salonun halı serilmeyen yüzeyi kaç metrekaredir?


A
21
B
24
C
30
D
36

Alanı 36 santimetrekare olan dikdörtgenler çizilecektir.

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olacak şekilde en fazla kaç dikdörtgen çizilebilir?


A
5
B
4
C
3
D
2

Kenar uzunluklarından biri 30 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin alanı 1350 m² dir. Bu bahçenin çevresine 3 sıra tel çekebilmek için en az kaç metre tele ihtiyaç vardır?


A
75
B
150
C
300
D
450

blank

Dikdörtgen şeklindeki bir banyonun zeminine şekildeki gibi yan yana enine 8 adet, boyuna 12 adet kare şeklinde fayans döşenebilmektedir.

Bu fayansların bir kenar uzunluğu 25 cm olduğuna göre banyonun taban alanı en az kaç metrekaredir?


A
5
B
6
C
7
D
8

Can, defterine kenar uzunlukları 8 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen çiziyor. Serap ise defterine uzun kenarı bu dikdörtgenin uzun kenarından 4 cm uzun, kısa kenarı bu dikdörtgenin kısa kenarından 1 cm kısa olan başka dikdörtgen çiziyor.

Buna göre Serap’ın çizdiği dikdörtgenin alanı, Can’ın çizdiği dikdörtgenin alanından kaç santimetrekare büyüktür?


A
3
B
6
C
8
D
16

Tabanı kare şeklinde olan bir banyonun, bir taban ayrıtının uzunluğu 180 cm’dir. Bu banyonun tabanı, çevre uzunluğu 80 cm olan kare şeklindeki fayanslarla döşenmek isteniyor. Bunun için kaç tane fayans gereklidir?


A
64
B
72
C
75
D
81

Bir arsa, şekildeki gibi eş karesel bölgelere ayrılarak ortadaki karesel bölgenin tamamına havuz yapılıyor.

blank

Havuzun çevre uzunluğu 32 metre olduğuna göre, arsanın havuz yapılmadan önceki alanı kaç metrekaredir?


A
900
B
576
C
256
D
144

Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinin alanından farklıdır?

blank


A
B
C
D

blank

Zemini dikdörtgen şeklinde olan bir salona kenar uzunlukları 4 m ve 5 m olan dikdörtgen şeklinde bir halı seriliyor. Halı, şekildeki gibi salonun zeminini ortaladığında, her bir duvarın halıya uzaklığı 1 m oluyor.

Buna göre, zeminde halı serili olmayan alan kaç metrekaredir?


A
10
B
12
C
15
D
22

blank

Şekilde ölçüleri verilen dikdörtgen panoya, kısa kenar uzunluğu 30 cm, uzun kenar uzunluğu 40 cm olan 5 tane dikdörtgen biçiminde kâğıt, şekildeki gibi asılmıştır.

Panoda kalan boş alan kaç metrekaredir?


A
1,7
B
1,6
C
1,4
D
1,2

blank

Çevre uzunluğu 12 cm olan, karesel bölgelerden iki tanesi kullanılarak yandaki dikdört- gensel bölge oluşturuluyor.

Bu bölgenin alanı kaç cm² dir?


A
12
B
14
C
16
D
18

blank

Aşağıdakilerden hangisi, boyalı bölgenin alanının kaç birimkare olduğunun en yakın tahminidir?


A
18
B
22
C
25
D
27

blank

Alanı 6300 cm² olan bir panoya, çevre uzunluğu 120 cm olan, kare şeklinde bir resim asılmıştır. Panoda kaç santimetrekarelik boş alan kalmıştır?


A
4500
B
4800
C
5400
D
5900

blank

Yukarıdaki planda ev ve odalar kare şeklindedir. Evin bir kenar uzunluğu 14 m, odaların bir kenar uzunluğu 4 m olduğuna göre, bu evin salonu kaç metrekaredir?


A
84
B
88
C
92
D
96

blank

Yukarıdaki şekilde boyalı alanın en yakın tahmini kaç birimkaredir?


A
10
B
12
C
14
D
15

blank

Şekildeki ABCD karesinin içine, EFGH karesi çizilerek aralarındaki bölge boyanmıştır. EFGH karesinin çevre uzunluğu 12 cm ve taralı bölgenin alanı 55 cm² olduğuna göre, ABCD karesinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?


A
24
B
28
C
32
D
36