5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar (Test 1)

Süre:

“ Sekiz yüz milyon bin yüz bir “ sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


A
800 100 101
B
800 010 101
C
800 100 001
D
800 001 101

“ 52 040 005” doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?


A
Elli iki milyon dört bin beş
B
Elli iki bin kırk bin beş
C
Elli iki milyon kırk bin beş
D
Elli iki milyon dört yüz beş

Sekiz basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A
98 765 432
B
99 999 999
C
12 345 678
D
90 123 456

547 562 324 sayısındaki rakamların  basamak değerleri toplamı kaçtır?


A
46
B
547 000 000
C
500 000 000
D
547 562 324

10 852 364 sayısındaki sayı değerleri toplamı en büyük olan bölük aşağıdakilerden hangisidir?


A
milyonlar bölüğü
B
binler bölüğü
C
yüzler bölüğü
D
birler bölüğü

735 210 458 doğal sayısında birler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamlarının farkı kaçtır?


A
441
B
475
C
207
D
17

58 361 497 doğal sayısında basamak değeri ile sayı değeri birbirine eşit olan rakam aşağıdakilerden hangisidir?


A
1
B
4
C
9
D
7

516 254 329  doğal sayısında yüz binler basamağında bulunan rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?


A
6 000 000
B
200 000
C
10 000 000
D
50 000

Sekiz basamaklı en küçük  tek doğal sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


A
0
B
1
C
2
D
3

6, 7, 0, 5, 1 rakamlarını tekrar etmeden yazılabilecek en büyük tek sayı ile en küçük çift doğal sayıların toplamı kaçtır?


A
87 275
B
87 187
C
87 077
D
94 151