5. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme (Test 1)

Süre:

Aşağıdakilerden hangisi milimetre ile ölçmek için uygun olmaz?


A
Bir silginin boyunun uzunluğu
B
Bir madeni paranın çapı
C
İki ülke arasındaki mesafe
D
Bir karıncanın yerden yüksekliği

Yukarıda verilen kalemin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
12 dm
B
12 cm
C
12 m
D
12 mm

Ankara ile İstanbul arası yaklaşık 450 km dir. Ankaradan İstanbul’a gidip dönen birisi kaç metre yol gitmiş olabilir?


A
9 000
B
90 000
C
900 000
D
9 000 000

Bir araç gideceği 12 km lik yolun 7893 m ’ sini tamamlamıştır.Buna göre ne kadar lık bir yolu kalmış olur ?


A
4107 km
B
5 km 107 m
C
5107 m
D
4 km 107 m

1 metre aşağıdakilerden hangilerine eşit değildir?

I ) 1 m = 100 cm II ) 1m = 1000 dm

III ) 1m = 0,1 dam IV ) 1m = 0,01 km


A
I ve II
B
II ve III
C
I ve IV
D
II ve IV

Yukarıda bir kalemtıraşın uzunluğu, cetvelin bir bölümüyle ölçülmüş hali verilmiştir.Buna göre ; bu kalemtıraşın uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?


A
5 cm
B
25 dm
C
50 mm
D
25 mm

blank

Bir terzi 254 metre uzunluğundaki rulo kumaşı kullanarak 50 adet takım elbise dikiyor ve 40 dm kumaş artıyor.Buna göre her bir takım elbise için ne kadar lık kumaş kullanmıştır?


A
0,5 hm
B
50 dm
C
500 mm
D
0,005 dam

blank

Yukarıda genişliği 21 mm ve 1,7 cm olan düğmeler verilmiştir .

blank

Bu düğmeler şekildeki gibi yan yana dizildiklerinde uzunluğu kaç metre olur ?


A
0,093
B
8,5
C
0,85
D
9,3

blank

Yukarıdaki uzunluk ölçüleri birbirine eşit olacak şekilde eşleştirildiğinde kaç numara dışarıda kalır?


A
1
B
2
C
3
D
4

blank

Yukarıda verilen ipin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
75 dm
B
8,2 dm
C
830 mm
D
0,73 m

blank

Yukarıda verilen tabloda dört arkadaşın uzun atlama mesafelerini göstermektedir. Buna göre;

*Ahmet, Mehmet’ten 50 mm daha uzağa atlamıştır.

* Mehmet, Orhan dan 2 cm daha uzağa atlamıştır.

* Orhan, Murat’tan 18 mm daha uzağa atlamıştır.

* En uzağa atlayan 1750 mm ile Ahmet’tir.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


A
4
B
3
C
2
D
1

Ahmet’in evi sokağın başında Ersin’in evi ise sokağın sonunda dır.Ahmet 30 cm lik 20 adım atarak, Ersin ise 120 adım atarak evlerinin arasında bulunan kafede buluşmuşlardır.Evlerinin arası 30 metre olduğuna göre; Ersin’in bir adımı kaç mm dir?


A
240
B
220
C
210
D
200

blank

Yukarıdaki evin yüksekliği 4,5 metredir. Önündeki sokak lambasının yüksekliği ise 25 dm dir. Buna göre evin çatısının uç noktası sokak lambasının uç noktasından kaç metre yüksekliktedir?


A
2,3 m
B
2 m
C
1,8 m
D
1,5 m